Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wystapienia-publiczne-i-prezentacja-biznesowaz-wykorzystaniem-mowy-ciala-i-parametrow-glosu-60316-id21069

Informacje o szkoleniu

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJA BIZNESOWA z wykorzystaniem mowy ciała i parametrów głosu


  ID szkolenia: 60316
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Chopina 7 lokal 50
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Open Training sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wystąpienia publiczne to podstawa pracy wszystkich samorządowców. Ich celem jest przekazywanie najważniejszych i najistotniejszych dla mieszkańców oraz pracowników informacji, prezentacje nowych planów, a także prezentowanie zmian i trudnych decyzji.
Podstawowym celem każdego wystąpienia publicznego, każdej prezentacji jest wzbudzenie zainteresowania audytorium oraz zdobycie ich zaufania.
Podczas warsztatów pokażemy jak zjednać sobie audytorium, jak przekuć słabość w atut, jak poprawić umiejętności przemawiania, jak opanować tremę. Słuchacze poznają techniki wywierania wpływu oraz skutecznej argumentacji.

Szkolenie skierowane jest do:

burmistrzowie, wojewodowie, samorządowcy, pracownicy urzędów, wójtowie, sołtysi

Program szkolenia:

9.30 Rozpoczęcie szkolenia
MODUŁ I - WIZERUNEK

Dopasowanie autoprezentacji i stylu wystąpień publicznych do mieszkańców i innych odbiorców.
• Jak obecnie mnie widzą?
• Budzenie sympatii – niewerbalny kod otwartości i szczerości.
• Wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na audytorium.
Jak odbierane są podczas spotkania elementy komunikacji niewerbalnej:
 garderoba, w tym buty i krawat – wpływanie kolorem i stylem na wizerunek
 kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
Dopasowanie autoprezentacji i stylu wystąpień publicznych do mieszkańców i innych odbiorców - cd
Jak odbierane są podczas spotkania elementy komunikacji niewerbalnej:
 oprawa oczu
 ułożenie głowy
 uśmiech i inne mimiki twarzy
 karnacja
 kolor, fryzura i długość włosów
 dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci
 sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
MODUŁ II - WRAŻENIE

Sposób zachowania podczas prezentacji i wystąpienia
Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do wyjścia ze spotkania.
Jak wpływać na wizerunek dzięki:
 sposobowi pukania i otwierania drzwi
 krokom i stylowi wejścia do pokoju lub auli
 dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku
 wykorzystanie odległości między rozmówcami lub przed publicznością
 zajęciu odpowiedniego miejsca przy stole, w sali lub auli przez nas i przez innych uczestników
 doborowi ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie i odbiór różnego wyposażenia)
 wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,
 sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg
 znaczenia czasu jako sygnału w relacjach międzyludzkich m.in. tego, jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty
 wpływu dodatków konferencyjnych na relacje międzyludzkie, a nawet jak ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami
16.30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, sesja pytań.

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
MODUŁ III - PRZEMÓWIENIE
Mowa ciała mówcy
Będą pamiętać jak wyglądasz i jak mówisz, i tylko trochę to, co mówisz.
Aż 93 procent oceny rozmowy i przemówienia to komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała.
W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak pokazać pewność siebie i jak stworzyć wrażenie doskonałego mówcy. Nauczą się też sygnałów, które zdradzają stres, kłamstwo, niepewność, zdradę, manipulację.
• Sygnały niepewności
• Sygnały kłamstwa
• Sygnały stresu
• Gesty pewności siebie
• Gesty uzupełniające słowa
• Gestykulacja podczas przemówienia i rozmowy
• Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem
• Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka
• Poruszanie się w przestrzeni przemówienia
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
Mowa niewerbalna audytorium
• Co oni myślą, gdy przemawiam?
• Wystąpienie to proces – jak z monologu zrobić dialog.
Każdy się stresuje. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak opanować lub ukryć tremę.
• Po czym publiczność poznaje tremę.
• Zakłócenie ruchu i motoryki podczas przemówienia:
 drżenie dłoni i głosu
 suchość w ustach
 Kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia
• Zakłócenia mowy podczas przemówienia
• Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia
• Tricki dobrego prezentera
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
MODUŁ IV - MAGIA GŁOSU I SŁÓW

ZŁOTE USTA
Magia głosu
• Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu.
• Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym.
• Prawidłowa emisja głosu.
• Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.
• Głos perswazyjny – praca nad barwą głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i akcentem.
• Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy.


Magia słów
• Retoryka. Jak spowodować, aby słuchali i rozumieli o co mi chodzi? Zastosowanie w praktyce:
 pytania do audytorium
 pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją
 - historii opisującej przeszłość lub przyszłość
 anegdoty
 cytatu i przykładu znanych ludzi
 analogii, porównań i przenośni
• Język perswazji podczas przemówień i w materiałach wyborczych
 magiczne słowa i ich działanie na wyborcę
 uniwersalne zdania i formułki na każdą okazję – od spotkania z wyborcami po wywiad w telewizji
 implikacje
 presupozycje

16.00 Sesja pytań, konsultacje z Ekspertem, wręczenie certyfikatów

Informacje o prelegentach:

Maurycy Seweryn

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 p

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, panel ekspercki

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl

Wydarzenie: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJA BIZNESOWA z wykorzystaniem mowy ciała i parametrów głosu