Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wystapienia-publiczne-prowadzenie-prezentacji-i-zebran-62602-id71

Informacje o szkoleniu

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, PROWADZENIE PREZENTACJI I ZEBRAŃ


  ID szkolenia: 62602
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Ośrodek szkoleniowy
  -
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godz. lekcyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wystąpienia przed publicznością, niezależnie czy są to partnerzy biznesowi, współpracownicy, szefowie są standardem pracy w biznesie. To nie tylko narady, spotkania handlowe, ale też sympozja, konferencje, targi, briefingi prasowe, eventy firmowe, na które jesteśmy zobowiązani chodzić tym częściej, im jesteśmy na wyższym stanowisku. Niekiedy jedno wystąpienie decyduje o losie w firmie, zdobyciu partnera biznesowego lub sprzedaży produktu. Jeżeli chcesz poznać tajniki profesjonalnych wystąpień i udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie to szkolenie jest dla Ciebie!
Podczas szkolenia przećwiczymy zachowania, które wywierają korzystne wrażenie na publiczności i skupiają jej uwagę na prezentacji, przedstawimy praktyczne narzędzia, które wykorzystasz w pracy oraz techniki wykorzystywane przez najlepszych mówców.
Celem szkolenia jest zdobycie lub poszerzenie umiejętności prowadzenia prezentacji, zebrań oraz innych wystąpień publicznych w tym:
• Przygotowanie efektywnej i intrygującej prezentacji/wystąpienia
• Wzbudzanie zainteresowania i utrzymywania uwagi słuchaczy
• Zarządzanie wystąpieniem i emocjami audytorium
• Kreowanie autorytetu wśród audytorium
• Stosowanie elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej adekwatnych do treści wystąpienia i założonych celów
• Nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z nieśmiałością, tremą i stresem.

Szkolenie skierowane jest do:

Managerów oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Program szkolenia:

1. Zasady tworzenia spójnego przekazu podczas prezentacji i wystąpienia publicznego.
• Cel i zasady kreowania wizerunku.
• Typologia wystąpień publicznych - prezentacja biznesowa to początek, czyli gdzie warto się prezentować.
• Dobór stylu wystąpień do mówcy.
• Rodzaje mówców i najczęściej popełniane błędy.
• Korelacja komunikacji werbalnej i niewerbalnej do treści wystąpienia.
• Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.
• Metody kreowania porozumienia między mówcą a audytorium.
2. Budowanie wypowiedzi. Panowanie nad dyskusją oraz rola emocji w wystąpieniu publicznym.
• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.
• Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium - dobór technik.
• Typy słuchaczy i audytorium.
• Struktura wystąpień publicznych.
• Przygotowanie się do wystąpienia.
• Wybór modelu prezentacji do audytorium i okoliczności wystąpienia.
• Przygotowanie przemówienia.
• Co po przemówieniu - prezentacja to dopiero początek?
• Techniki panowania nad dyskusją.
• Zasady postępowania z trudnym audytorium.
3. Umiejętność przekonywania. Prezentacja a mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia.
• Elementy werbalne i niewerbalne w prezentacji i innych wystąpieniach publicznych.
• Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
• Jak zdobyć słuchaczy, czyli zarządzanie wystąpieniem i emocjami audytorium?
• Komunikacja werbalna i niewerbalna w telewizji i radio.
• Prawidłowa argumentacja dobór do predyspozycji audytorium.
• Perswazja i techniki manipulacji.
• Aktywne słuchanie i odpowiadanie na pytania.
4. Techniki i metody prowadzenia skutecznej prezentacji. Ruch w prezentacji. Zachowanie przed kamerą.
• Przygotowanie prezentacji, dobór argumentacji i jej skuteczność.
• Zasady efektywnej prezentacji, organizacja materiału, język i struktura.
• Techniki wzbudzania zainteresowania i utrzymywania uwagi słuchaczy.
• Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.
• Metody radzenia sobie z dziennikarzami, mikrofonem i kamerą.

Informacje o prelegentach:

Ekspert w zakresie PR - Wykładowca „Komunikacji interpersonalnej", „Warsztatów managerskich", „Autoprezentacji i wystąpień publicznych" „Etykiety i savoir vivre" na Wydziale Dziennikarstwa w Wyższej Uczelni.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA" i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy - Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.
Charyzmatyczny mówca od wielu lat prowadzi szkolenia dla menedżerów oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji państwowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100.00 zł netto (1353.00 zł brutto)

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dostępne zniżki:

 • 5 rabat przy zgłoszeniu 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga:dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Wydarzenie: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, PROWADZENIE PREZENTACJI I ZEBRAŃ