Szkolenie: Wystąpienia publiczne w samorządzie na Pomorzu

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wystapienia-publiczne-w-samorzadzie-na-pomorzu-50738-id3086

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia pokażemy jak to zrobić. Sprawdzimy i poprawimy umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą mogli sami ocenić swoje błędy. My pokażemy jak je wyeliminować. Każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną na temat swojej prezentacji i indywidualny zestaw ćwiczeń.
Wystąpienia przed publicznością nie jest trudne, niezależnie od tego, czy jest to posiedzenie zarządu, konferencja, kongres, sesja rady, gala i wręczenie nagród „Samorząd Roku 2013”, bankiet, targi, czy narada ze współpracownikami. Wystarczy zastosować się do konkretnych zasad i stosować ćwiczenia, które będą podstawą szkolenia.

To szkolenie dla tych managerów urzędów, którym zależy na:
podniesieniu umiejętności przemawiania,
wyeliminowaniu swojej słabości
strachu przed wystąpieniem publicznym,
prezentowaniu ciekawie i skutecznie w taki sposób, aby publiczność słuchała,
sprawdzeniu, czy prawidłowo przemawiają,
coraz częściej występują przed kamerą telewizyjną i są nagrywani przez media firmowe.

Szkolenie skierowane jest do:

burmistrza, starosty, wójta i prezydenta miasta
pracowników sekretariatu
sekretarza i członków Zarządu
naczelników i dyrektorów jednostek podległych
rzecznika prasowego i pracowników, którzy reprezentują Urząd na forum publicznym.

Program szkolenia:

Do szkolenia używana jest kamerą. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną z indywidualnym zestawem ćwiczeń. Trener może przećwiczyć z uczestnikami nagranie tzw. „setki” dla mediów.
Przygotowanie się do przemówienia i prezentacji.
 Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
 Co wolno a czego nie przed wystąpieniem.
 Ćwiczenie przemówienia.
 Dopasowanie mowy ciała do wystąpienia.
 Strategia przemówienia, czyli jak je ułożyć w całość. Sprawdzone techniki.
Dobre rozpoczęcie przemówienia.
 Autoprezentacja i ustalenie zasad
 Co zrobić, gdy nas nie przedstawią?
 Styl wejścia a wrażenie odbiorców.
 Wybór miejsca wystąpienia.
 Pierwsze 3 minuty przemówienia.
Jak opanować tremę?
 Po czym publiczność poznaje tremę.
 Zakłócenie ruchu podczas przemówienia.
 Zakłócenia mowy podczas przemówienia.
 Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.
 Tricki dobrego prezentera.
Przemawianie podczas imprez masowych, konferencji, seminariów.
 Różnice w przemawianiu w zamkniętym pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni.
 Przemawianie przy mównicy, wykorzystanie wskaźników i mikrofonu.
 Styl gestykulacji podczas większych wystąpień.
 Wykorzystanie głosu do pobudzenia tłumu.
Operowanie głosem
 Ustalenie kompetencji komunikacyjnych
 Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym
 Ćwiczenia zmęczonego aparatu mowy.
 Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.
Mowa ciała mówcy.
 Gestykulacja podczas przemówienia eksperta.
 Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.
 Gesty pewności siebie.
 Gesty uzupełniające słowa.
 Postawa ciała dobrego mówcy
 Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka.
 Kontakt wzrokowy z małym i dużym audytorium.
 Poruszanie się w przestrzeni przemówienia.  Sygnały niepewności.  Sygnały kłamstwa.  Sygnały stresu. Mowa niewerbalna audytorium  Co oni myślą, gdy przemawiam?
 Prezentacja to proces – jak z monologu zrobić dialog.
 Mowa ciała uczestników narad, spotkań, konsultacji. Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas prezentacji
 Typy słuchaczy i audytorium. Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium a styl mówcy.  Zasady radzenia sobie z tzw. trudnym audytorium  Reagowanie na zastrzeżenia i wątpliwości audytorium
 Techniki panowania nad dyskusją.
Zasady prezentacji z PowerPoint
 Konstrukcja prezentacji
 Psychologia PPT czyli jak wykorzystać prezentację do podkreślenia i zobrazowania słów.
 Wykorzystanie gestów do prezentacji.

Informacje o prelegentach:

Maurycy Seweryn – Przeszedł drogę od szeregowego pracownika Centrum Informacyjnego Rządu do stanowiska wiceburmistrza. Przez 3 kadencje radny Dzielnicy Ochota w Warszawie. Był też radnym największej gminy w Polsce - Warszawa Centrum. Prowadził biuro prasowe byłego Marszałka Sejmu RP – p. Marka Borowskiego. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations i organizator Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”.
Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na Wydziale Dziennikarstwa i PR w Wyższej Szkole Handlowej. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO i w WSZiP w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w oczach polskiej publiczności. Komentuje mowę ciała i komunikację społeczną dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl. Ma na koncie kilka tysięcy wystąpień publicznych.
Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym największej organizacji społecznej – ponad milionowego Polskiego Związku Działkowców”. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ.

Wydarzenia towarzyszące:

Mazowiecka Akademia Mówcy Samorządowego„

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 550 - zł/os.

Cena zawiera:

diagnozę potrzeb szkoleniowych Klienta i grupy docelowej, przygotowanie prezentacji, pokazu multimedialnego, przygotowanie materiałów do ćwiczeń dostosowanych do grupy docelowej, konsultacja zawartości merytorycznej materiałów, przeprowadzenie szkolenia przez trenera, przeprowadzenie oceny wyników szkoleniowych, sporządzenie raportu końcowego, przygotowanie i przesłanie płyty DVD do Klienta z gotowym materiałem poszkoleniowym, tygodniową obsługę posprzedażową – konsultacje, serwis kawowy, wyśmienity obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia proszę kierować na e-mail: biuro@wgd-pr.pl

Wydarzenie: Wystąpienia publiczne w samorządzie na Pomorzu