Szkolenie: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wywiad-kompetencyjny-w-procesie-rekrutacji-44508-id188

Informacje o szkoleniu

 • WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI


  ID szkolenia: 44508
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BIGRAM SA
  Cybernetyki 7
  02-677 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  BIGRAM SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
• Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
• do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
• zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
• szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

Szkolenie skierowane jest do:

Nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Program szkolenia:

Program warsztatów
Dzień pierwszy
9.00-9.15 Wstęp
• Przedstawienie się trenerów i uczestników
• Poznanie oczekiwań i doświadczeń uczestników
• Przedstawienie planu szkolenia
9.15 – 11.00
WIZERUNEK FIRMY
• rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy
• Jak szukać najlepszych pracowników - skanowanie rynku pracy
PROCEDURA REKRUTACYJNA
• długość i elementy procesu•

DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTAYJNCH
• Błędy w formułowaniu oczekiwań

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
• wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,
• wywiad kompetencyjny - ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30
• Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura

WYWIAD KOMPETENCYJNY
• Czym jest kompetencja
• Klasyfikacja kompetencji
• Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
• Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
• Jak pytać o kompetencje
– model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”
- zasady zadawania pytań Ćwiczenia
- pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)
Film – błędy rekrutera
12.30-13.30 Przerwa na Lunch

13.30-15.00
WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.
• Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie
– zdefiniowanie kompetencji (zachowań)
- ułożenie pytań

15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00
Film – wywiad kompetencyjny
Wywiad kompetencyjny – odgrywanie ról - ćwiczenia
Uczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydatów wcielają się pracownicy BIGRAM.


Dzień drugi
9.00-10.30 Wywiad kompetencyjny - analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:
- zadanych pytań
- weryfikacji kompetencji
10.30-10.45 Przerwa kawowa
11.45-12.30
Analiza scenek – cd.

Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia - po analizie nagranych poprzedniego dnia scenek i uwzględnieniu uwag, uczestniczy odgrywają ponownie scenki z wywiadu kompetencyjnego


12.30 -13.30 Lunch
13.30 – 15.00
Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia

15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00 SPRAWDZENIE REFERENCJI
• Kwestionariusz referencyjny

ZAKOŃCZENIE PROCESU
• Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
• Feedback dla kandydata - zasady

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI
• Rozpoznanie motywacji
• Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego
- błędy w procesie, błędy w ocenie
• Sygnały ostrzegawcze
• Skutki złej rekrutacji
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzą doświadczeni konsultanci BIGRAM - Katarzyna Borowczyk i Anna Duda

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 - + VAT

Cena zawiera:

szkolenie, materiały dydaktyczne, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się i opłacenie udziału w szkoleniu przed jego rozpoczęciem.

Wydarzenie: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI