WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH

O szkoleniu

Cel szkolenia
Program szkolenia został przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli wiedzę na temat technik uzyskiwania przewagi w rozmowie, skutecznego przekonywania drugiej strony do swoich racji, argumentacji i uzupełniania tej sztuki mową ciała. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się zachęcać klienta do podjęcia lub zmiany decyzji na oczekiwaną przez nich oraz sztuki nakłaniania drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania.
Celem szkolenia jest więc zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji oraz nauka stosowania komunikatów perswazyjnych, a z drugiej strony radzenia sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi. Zdobyte umiejętności pozwolą zwiększyć skuteczność uczestników w negocjacjach.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników i managerów pionów sprzedaży i zakupów oraz wszystkich ,którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się prowadzeniem negocjacji z klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi w firmie.

Program szkolenia

1. Negocjacje handlowe - zrozumieć potrzeby drugiej strony
- Wzorce percepcji partnerów negocjacyjnych oraz ich stylu negocjacji.
- Typów negocjatorów, typy klientów.
- Bariery komunikacyjne negocjatorów.

2. Jakim jestem negocjatorem - wybór stylu negocjacji.
- Określenie swoich mocnych i słabych stron.
- Rozpoznanie rozmówcy - jak wiedza co nas pomaga naszym przeciwnikom wywrzeć na nas wpływ.
- Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane przez nas w procesie komunikacji.
- Asertywność a negocjacje.
- Jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy.
- Umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie - podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy.

3. Wywieranie wpływu a sztuka mówienia.
- Zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na „nie", aby byli na „tak".
- Słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka - niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej.
- Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem na negocjatorów.
- Warunki skuteczności języka perswazji.
- Zasady doboru argumentów a oddziaływanie na emocje w negocjacjach.

4. Autoprezentacja - jako narzędzie wpływu podczas negocjacji
- Pierwsze wrażenie a sukces.
- Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
- Przygotowanie się do negocjacji.
- Elementy werbalne w autoprezentacji.
- Elementy niewerbalne w autoprezentacji
- Aparycja - autoprezentacja a wygląd
- Kinezyka - mimika i gesty w autoprezentacji
- Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
- Haptyka - dotyk a kreowanie wizerunku
- Chronemika - zarządzanie czasem w autoprzentacji
- Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
- Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.

5. Główne narzędzia przekonywania
- Generalizacje, kasowania, porównania jako sposób na pozyskanie przewagi strategicznej w rozmowie.
- Metafory - budowanie obrazu sytuacyjnego i wywoływania potrzeby osiągnięcia pożądanej sytuacji. Sposoby używania metafor.
- Dobór odpowiedniej metafory do typu rozmówcy.
- Parafraza - skuteczne używanie parafrazy.

6. Techniki wywierania wpływu:
- Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
- Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji:
zasada autorytetu
reguła wzajemności
zasada kontrastu
zasada konsekwencji
reguła niedostępności
zasada lubienia
zasada dowodu społecznego.

Czas trwania

2 dni, 14 godzin

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie sprzedaży, organizacji i zarządzania, procesów informacyjno - decyzyjnych. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji. Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko - Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk - przez kilka lat pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rożnej wielkości. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych z dziedziny sprzedaży, marketingu i reklamy. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych koncernów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!