Wyzwania podatkowe 2022

O szkoleniu

CIT i VAT, ceny transferowe i raje podatkowe, ulgi na innowacje, schematy podatkowe MDR, podatek u źródła, podatek od nieruchomości
Kto powinien wziąć udział?

Spotkanie skierowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

CIT i VAT 2022

 1. Podatek minimalny w CIT
  • kogo dotyczy nowe obciążenie podatkowe?
  • jak kalkulować podstawę opodatkowania?
  • koszty finansowania dłużnego, a podatek minimalny – podobieństwa i różnice
 1. Podatek od przerzuconych dochodów
  • kogo dotyczy podatek?
  • jakie formalności powinien dopełnić nabywca?
  • należyta staranność, a obciążenie podatkowe
  • katalog usług i świadczeń będących przedmiotem opodatkowania
 1. Grupy VAT od lipca 2022
  • jakie są plusy grupy VAT?
  • jakie wymogi, jakie podmioty mogą wchodzić w skład grup VAT?
  • jak rozliczać się w grupie? Kwestia faktur
  • jaki numer NIP, jak powinny być wystawiane faktury?
  • rozliczania VAT w grupie
  • utrata statusu
 1. Krajowy System E-faktur
  • do czego służy Krajowy System E-faktur?
  • jakie kroki poczynić w swoich systemach lub organizacji dokumentów?

Ceny Transferowe

 1. Obowiązki raportowania 2021 r.
  • kalendarz raportowania
  • jak się przygotować?
  • jakie transakcje są przedmiotem raportowania?
 1. Należyta staranność. Transakcje z limitem 500 000,00 zł
  • identyfikacja obowiązków ujawniania transakcji z limitem 100 000,00 zł i 500 000,00 zł
  • etapy procedury należytej staranności
  • czym jest oświadczenie wiedzy?
 1. Analiza porównawcza
  • price setting approach vs. outcome testing approach
  • kluczowe elementy, etapy analizy porównawczej
  • jak wyznaczać przedziały rynkowe?
 1. Korekty wyników za 2021 r.
  • korekta cen Transferowych w trybie art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • kompensata transakcji w trybie § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów

5. Ceny transferowe a nowe prawo holdingowe

  • obowiązek sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą za rok obrotowy
  • wiążące polecenie a zasada ceny rynkowej
  • polityka cen transferowych spółki dominującej i spółek zależnych

Ulgi na innowacje – zmiany wprowadzone przez „Polski Ład” od 1 stycznia 2022 r.

 1. Nowe limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w uldze B+R
 2. Symultaniczne stosowanie ulgi B+R i ulgi IP Box
 3. Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
 4. Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
 5. Ulga prowzrostowa (na ekspansję) – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
 6. Ulga na robotyzację – na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów

WHT

 1. Modyfikacja definicji
  • należyta staranność
  • rzeczywisty właściciel
 1. Mechanizm „pay and refund”
  • zmiana w zakresie należności objętych mechanizmem
  • sposób ustalania limitu 2 mln zł
 1. Wniosek o zwrot pobranego podatku
  • procedura
  • załączniki
 1. Sposoby ominięcia mechanizmu „pay and refund”
  • oświadczenie płatnika
  • opinia o stosowaniu preferencji

5. Certyfikat rezydencji podatkowej

  • wymogi formalne
  • kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

MDR – raportowanie schematów podatkowych

 1. Schemat podatkowy – istota i przykłady
 2. Identyfikacja schematów podatkowych w firmie – wskazówki i najczęściej popełniane błędy
 3. Podmioty zobligowane do raportowania – kto i kiedy musi raportować?
 4. Terminy raportowania schematów podatkowych w 2022 r.
  • terminy raportowania schematów krajowych
  • terminy raportowania schematów transgranicznych
  • terminy raportowania po zniesieniu stanu epidemii

5. Procedura wewnętrzna MDR – dlaczego warto wdrożyć w działach firmy niezwiązanych z finansami?

6. Mity dotyczące obowiązków MDR

Podatek od nieruchomości

 1. Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości od 1 stycznia 2022 r.
 2. Najnowsze orzecznictwo z zakresu podatku od nieruchomości
 3. Opodatkowanie nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej
 4. Ryzyka podatkowe w rozliczaniu podatku od nieruchomości

Czas trwania

9:00 - 16:00

Prelegenci

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Szkoleniowiec i autorka wielu publikacji i artykułów podatkowych.

 

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych.

 

Beata Rawa

Beata jest absolwentką finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Manager zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Beata jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

 

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

 

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się sporządzeniem dokumentacji podatkowych, artykułów oraz alertów, specjalizuje się w tematyce TP i WHT.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

VIENNA HOUSE EASY KATOWICE

Katowice

woj. śląskie

Online 14 styczeń 2022
Online 22 styczeń 2021

Rejestracja

Cena
740,00
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisz się wypełniając formularz, aby wziąć udział w szkoleniu, Link  do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Uczestnicy otrzymują link umożliwiający dołączenie do wydarzenia. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!