Wyzwania w prawie pracy na początku 2023 roku

O szkoleniu

 1. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące prawa pracy
  • Dopuszczalność poddawania pracowników badaniom alkomatem – najnowszy wyrok Sądu Najwyższego
  • Jak poprawnie różnicować progi dochodowe w przypadku ZFŚS ? – orzeczenie WSA
  • Czy naruszenie obowiązku noszenia maseczki może być podstawą do ukarania pracownika karą porządkową ?
  • Zakaz noszenia symboli religijnych w miejscu pracy – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
 2. Praca zdalna krok po kroku – od dokumentacji kadrowej do skutecznego wdrożenia
  • Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana ?
  • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odmówić pracy zdalnej ?
  • Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu ?
  • Do kiedy dotychczasowe regulaminy pracy zdalnej będą obowiązywały ?
  • Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej ?
  • Jak postąpić w razie nieuzgodnienia regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub związku zawodowego ?
  • Jakie elementy obligatoryjnie będą musiały być w regulaminie bądź porozumieniu o pracy zdalnej ?
  • Kiedy pracy zdalnej nie będzie można zlecić pracownikowi ?
  • Jakie koszty związane z pracą zdalną będzie ponosił pracodawca ?
  • Jaki dokumenty dotyczące pracy zdalnej będzie musiał przygotować pracodawca ?
  • W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną ?
  • Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej ?
  • Wykaz dokumentów jakie pracodawca będzie musiał przygotować w związku z pracą zdalną
 3. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach ?
  • W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy) ?
  • Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników
  • Kto będzie mógł być objęty kontrolą trzeźwości realizowaną przez pracodawcę ?
  • Czy kontrola będzie mogła mieć charakter prewencyjny ?
  • Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika wykonujące pracę będzie dopuszczalne ?
  • Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika ?
  • Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi ?
  • Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania ?
  • Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości ?
 4. Umowy o pracę po nowemu
  • Jak poprawnie zwierać umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie zmian ?
  • Zawężenie zakresu przesłanek dopuszczających możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny
  • Jakie dodatkowe elementy powinny zawierać nowozawierane umowy o pracę ?
  • Jak po zmianach poprawnie wypowiedzieć umowę na czas określony ?
  • Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie zmian podlegają nowym zasadom rozwiązywania ?
  • Jakie nowe roszczenia przysługują pracownikowi z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę na czas określony ?
 5. Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy – 15 punktów w informacji o warunkach zatrudnienia
  • Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia ?
  • Czy dotychczas zatrudnieni pracownicy będą musieli otrzymać nową wersję informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być wydawana do każdej kolejnej umowy o pracę ?
  • W jakiej formie (pisemna/elektroniczna) przekazać informację o warunkach zatrudnienia ?
  • Jakie inne, nowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy ?
  • Konsekwencje prawne niewydania informacji o warunkach zatrudnienia
 6. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności wykroczeniowej, czyli jakie nowe wykroczenia planuje się do wprowadzenia w kodeksie pracy
 7. Jakie działania/dokumenty powinny być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi gdy w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe ?
  • Czy wyłonienie przedstawicieli pracowników, gdy nie działają związki zawodowe, jest obowiązkiem czy uprawnieniem pracodawcy ?
  • Kiedy brak konsultacji z przedstawicielami pracowników skutkuje mandatem ?
  • Kto może być „przedstawicielem załogi” ?
  • Jak wyłaniać przedstawicieli załogi – propozycja wzoru regulaminu wyboru przedstawicieli załogi
  • Jakie kwestie z zakresu bhp muszą być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi
  • Jakie kwestie z zakresu prawa pracy muszą być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi ?
  • Regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin zfśs – czy muszą być uzgadniane z przedstawicielami załogi ?
 8. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) dla „niepełnoetatowca” ? – przykłady zapisów
  • Jakich zapisów unikać w treści umowy z „niepełnoetatowcem” ? – przykłady błędów
  • Szkolenia BHP „niepełnoetatowców” – na co zwrócić uwagę ?
  • Jak najkorzystniej ustalić limit godziny ponadwymiarowych za który przysługuje dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych (151 § 5 KP) ? – przykłady zapisów
  • Jak planować pracę pracownikowi „niepełnoetatowemu” pracującemu w niektóre dni tygodnia w okresie rozliczeniowym, w którym w soboty przypadają święta ?
  • Jak rozliczać dodatkową pracę „niepełnoetatowców” – stanowisko MPiPS
  • Na co zwrócić uwagę zmieniając wymiar czasu pracy dotychczasowego pracownikiem w trybie porozumienia stron ?
  • Jak rozliczać urlop pracownikowi „niepełnoetatowemu” pracującemu w niektóre dni tygodnia lub w równoważnym czasie pracy ?
  • Jak wykazywać urlop „niepełnoetatowca” w świadectwie pracy ?
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy kadrowi
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników

 

Program szkolenia

 1. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące prawa pracy
  • Dopuszczalność poddawania pracowników badaniom alkomatem – najnowszy wyrok Sądu Najwyższego
  • Jak poprawnie różnicować progi dochodowe w przypadku ZFŚS ? – orzeczenie WSA
  • Czy naruszenie obowiązku noszenia maseczki może być podstawą do ukarania pracownika karą porządkową ?
  • Zakaz noszenia symboli religijnych w miejscu pracy – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
 2. Praca zdalna krok po kroku – od dokumentacji kadrowej do skutecznego wdrożenia
  • Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana ?
  • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odmówić pracy zdalnej ?
  • Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu ?
  • Do kiedy dotychczasowe regulaminy pracy zdalnej będą obowiązywały ?
  • Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej ?
  • Jak postąpić w razie nieuzgodnienia regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub związku zawodowego ?
  • Jakie elementy obligatoryjnie będą musiały być w regulaminie bądź porozumieniu o pracy zdalnej ?
  • Kiedy pracy zdalnej nie będzie można zlecić pracownikowi ?
  • Jakie koszty związane z pracą zdalną będzie ponosił pracodawca ?
  • Jaki dokumenty dotyczące pracy zdalnej będzie musiał przygotować pracodawca ?
  • W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną ?
  • Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej ?
  • Wykaz dokumentów jakie pracodawca będzie musiał przygotować w związku z pracą zdalną
 3. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach ?
  • W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy) ?
  • Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników
  • Kto będzie mógł być objęty kontrolą trzeźwości realizowaną przez pracodawcę ?
  • Czy kontrola będzie mogła mieć charakter prewencyjny ?
  • Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika wykonujące pracę będzie dopuszczalne ?
  • Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika ?
  • Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi ?
  • Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania ?
  • Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości ?
 4. Umowy o pracę po nowemu
  • Jak poprawnie zwierać umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie zmian ?
  • Zawężenie zakresu przesłanek dopuszczających możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny
  • Jakie dodatkowe elementy powinny zawierać nowozawierane umowy o pracę ?
  • Jak po zmianach poprawnie wypowiedzieć umowę na czas określony ?
  • Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie zmian podlegają nowym zasadom rozwiązywania ?
  • Jakie nowe roszczenia przysługują pracownikowi z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę na czas określony ?
 5. Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy – 15 punktów w informacji o warunkach zatrudnienia
  • Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia ?
  • Czy dotychczas zatrudnieni pracownicy będą musieli otrzymać nową wersję informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być wydawana do każdej kolejnej umowy o pracę ?
  • W jakiej formie (pisemna/elektroniczna) przekazać informację o warunkach zatrudnienia ?
  • Jakie inne, nowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy ?
  • Konsekwencje prawne niewydania informacji o warunkach zatrudnienia
 6. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności wykroczeniowej, czyli jakie nowe wykroczenia planuje się do wprowadzenia w kodeksie pracy
 7. Jakie działania/dokumenty powinny być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi gdy w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe ?
  • Czy wyłonienie przedstawicieli pracowników, gdy nie działają związki zawodowe, jest obowiązkiem czy uprawnieniem pracodawcy ?
  • Kiedy brak konsultacji z przedstawicielami pracowników skutkuje mandatem ?
  • Kto może być „przedstawicielem załogi” ?
  • Jak wyłaniać przedstawicieli załogi – propozycja wzoru regulaminu wyboru przedstawicieli załogi
  • Jakie kwestie z zakresu bhp muszą być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi
  • Jakie kwestie z zakresu prawa pracy muszą być konsultowane/uzgadniane z przedstawicielami załogi ?
  • Regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin zfśs – czy muszą być uzgadniane z przedstawicielami załogi ?
 8. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) dla „niepełnoetatowca” ? – przykłady zapisów
  • Jakich zapisów unikać w treści umowy z „niepełnoetatowcem” ? – przykłady błędów
  • Szkolenia BHP „niepełnoetatowców” – na co zwrócić uwagę ?
  • Jak najkorzystniej ustalić limit godziny ponadwymiarowych za który przysługuje dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych (151 § 5 KP) ? – przykłady zapisów
  • Jak planować pracę pracownikowi „niepełnoetatowemu” pracującemu w niektóre dni tygodnia w okresie rozliczeniowym, w którym w soboty przypadają święta ?
  • Jak rozliczać dodatkową pracę „niepełnoetatowców” – stanowisko MPiPS
  • Na co zwrócić uwagę zmieniając wymiar czasu pracy dotychczasowego pracownikiem w trybie porozumienia stron ?
  • Jak rozliczać urlop pracownikowi „niepełnoetatowemu” pracującemu w niektóre dni tygodnia lub w równoważnym czasie pracy ?
  • Jak wykazywać urlop „niepełnoetatowca” w świadectwie pracy ?

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Michał Olesiak - prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”,autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

1. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
2. 2 GB pamięci RAM
3. System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
4. Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
5. Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
320
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: EDUTAG
 • Ulica i nr: Lwa Tołstoja 60 lok. 36
 • Kod pocztowy: 43-100
 • Miejscowość: Tychy
 • Numer NIP: 6462739688

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

EDUTAG
43-100 Tychy, Polska
Lwa Tołstoja 60 lok. 36
woj. śląskie
Firma Edutag z Tych jest specjalistą w dziedzinie szkoleń i kursów. Zajmuje się organizacją szkoleń otwartych, zamkniętych oraz webinarów na żywo, które obejmują różne tematy, takie jak podatki, rachunkowość, prawo pracy, wynagrodzenia oraz zagadnien...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!