Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

O szkoleniu

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego celem jest zdobycie przez Uczestników wiedzy w zakresie wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz kompetencji pozwalających na samodzielne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych w wewnętrznym laboratorium oraz zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.

Do pomiaru wyrobów, monitorowania i pomiarów parametrów procesowych czy do przeprowadzania badań w laboratoriach wykorzystywane są różnego rodzaju przyrządy umożliwiające pomiar temperatury i ciśnienia.
W celu zapewnienie wiarygodnych wyników pomiarów, przyrządy pomiarowe powinny być wzorcowane i/lub sprawdzane.
Jednym z najważniejszych elementów wzorcowania jest zapewnienie spójności pomiarowej poprzez nieprzerwany łańcuch porównań, odniesienie wyniku wzorowania/sprawdzania do jednostek miar układu SI, dokumentacja i kompetencje oraz niepewność pomiaru i właściwe zarządzanie odstępami pomiędzy wzorcowaniami czy sprawdzeniami.
Dzięki rozszerzeniu zakresu działania laboratorium wewnętrznego o wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia, organizacja uzyskuje szereg korzyści: oszczędności finansowe, skrócenie czasu wzorcowania, możliwość przeprowadzenia wzorcowania w dowolnym momencie - dostosowując termin wzorcowania do dyspozycyjności wzorcowanego przyrządu pomiarowego, możliwość przeprowadzania szybkiej weryfikacji w przypadku podejrzenia o niezgodne działanie przyrządu pomiarowego, dostosowanie procedury wzorcowania do charaktery, czy zakresu w jakim wykorzystywany jest przyrząd pomiarowy, zwiększenie dokładności pomiaru dzięki wykonywaniu adiustcji i ponownego wzorcowania we własnym zakresie, możliwość naprawy czy doskonalenia torów pomiarowych bez potrzeby oczekiwania na serwis czy laboratorium wzorcujące.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • samodzielnie wzorcował czujniki i mierniki temperatury oraz przyrządy do pomiaru ciśnienia, dzięki czemu umożliwi wdrożenie wewnętrznych procedur wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia,
 • dokumentował wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów pomiarowych,
 • umiał samodzielnie wdrażać procedury wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia w wewnętrznym laboratorium, co może przyczynić się do uzyskania oszczędności finansowych związanych z nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiaru,
 • umiał wdrażać procedury „szybkiej weryfikacji” przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia w przypadku podejrzenia o niezgodne działania systemu pomiarowego,
 • wiedział jakie są wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym,
 • znał zagadnienia dotyczące czujników i mierników temperatury, ciśnieniomierzy,
 • znał metody określania niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • znał reguły dotyczące orzekania o zgodności lub niezgodności wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wymaganiami.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • pracownicy zakładowych laboratoriów wzorcujących,
 • osoby zajmujące się wzorcowaniem i sprawdzaniem przyrządów pomiarowych,
 • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,
 • pracownicy izb pomiarowych,
 • pracownicy służb utrzymania ruchu.

Program szkolenia

 1. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
 2. Wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym.
 3. Wzorcowanie – podstawy.
 4. Zagadnienia dotyczące parametrycznych czujników temperatury: PN-EN 60751 „czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych”.
 5. Zagadnienia dotyczące generacyjnych czujników temperatury: PN-EN 60584 „termoelementy”.
 6. Zagadnienia dotyczące ciśnieniomierzy: PN-EN 472 „Ciśnieniomierze – terminologia” i PN-EN 837-1 „Ciśnieniomierze z rurką Bourdona”.
 7. Wzorce pomiarowe temperatury i ciśnienia, międzynarodowa skala temperatury MST-90.
 8. Narodowe organizacje metrologiczne i akredytowane laboratoria wzorcujące oraz ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej.
 9. Procedury wzorcowania czujników i mierników temperatury. 
 10. Procedury wzorcowania ciśnieniomierzy.
 11. Opracowanie i walidacja procedury wzorcowania.
 12. Opracowanie zapisków z wzorcowania.
 13. Określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania zgodnie z wymaganiami EA-4/02 M:2013.
 14. Wzór świadectwa, wzorcowanie i opracowanie świadectwa wzorcowania.
 15. Orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami zgodnie z ISO 14253-1 i wymaganiami ILAC.

Ćwiczenia: 

 • opracowanie zakresu działania laboratorium wzorcującego,
 • opracowanie i walidacja procedury wzorcowania,
 • analiza swiadectw wzorcowania,
 • wzorcowanie termoelementów,
 • wzorcowanie czujników rezystancyjnych,
 • wzorcowanie mierników temperatury,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • opracowanie zapisków z wzorcowania (protokół wzorcowania),
 • określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • opracowanie świadectwa wzorcowania,
 • orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!