Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wzorcowanie-wag-nieautomatycznych-63375-id127

Informacje o szkoleniu

 • Wzorcowanie wag nieautomatycznych


  ID szkolenia: 63375
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22A
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  Termin:
  22-23.08.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych. Praktyczne zagadnienia wzorcowania wag nieautomatycznych. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wag. Szacowanie budżetu niepewności pomiaru. Opracowanie świadectwa wzorcowania. Orzekanie o zgodności z wymaganiami.

Szkolenie skierowane jest do:

Personel laboratoriów metrologicznych i izb pomiarowych. • Osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego. • Osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów. • Osoby zajmujące się pomiarami. • Osoby zajmujące się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością

Program szkolenia:

Program szkolenia:
 Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia pomiarowego oraz
wymagania stawiane laboratoriom wewnętrznym (PN-EN ISO 9001, ISO/TS 16949, PN-EN ISO 10012, PN-EN ISO/IEC
17025, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 22000) – przegląd wymagań.
 Wzorcowanie i jego praktyczne znaczenie (wzorcowanie i świadectwo wzorcowania, praktyczne znaczenie
wzorcowania, sprawdzanie, kalibracja, adiustacja, weryfikacja, walidacja).
 Hierarchiczny układ sprawdzeń, a spójność pomiarowa (hierarchiczne układy sprawdzeń, pojęcie spójności
pomiarowej, sposoby zapewnienia spóności pomiarowej podczas wzorcowań i sprawdzań, polityka PCA dotycząca
zapewnienia spójności pomiarowej, miara materialna, wzorzec pomiarowy, wzorce definiowalne i ustalone umownie,
etalony).
 Interpretacja wyniku wzorcowania według PN-EN ISO 14253-1.
 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych (terminologia, charakterystyki metrologiczne wag, klasyfikacja
wag, błędy graniczne dopuszczalne, wzorce stosowane do wzorcowania).
 Wzorcowanie vs Legalizacja wag nieautomatycznych z punktu widzenia wymagań systemów zarządzania jakością
(różnica pomiędzy wzorcowaniem a legalizacją, podstawy metrologii prawnej).
 Wzorcowanie wag (procedura wzorcowania, opracowanie zapiski wzorcowania, szacowanie budżetu niepewności,
opracowanie świadectwa wzorcowania, przypisanie klasy dokładności, opracowanie instrukcji wzorcowania).
Ćwiczenia:
 Analiza świadectw wzorcowania pod kątem ich wiarygodności i zapewnienia spójności pomiarowej. (zapewnienia
spójności pomiarowej i zgodności z PN-EN ISO 9001:2009, ISO/TS 16949:2009, PN-EN ISO/IEC 17025:2005).
 Wyznaczanie błędów pomiaru oraz ich interpretacja według wyspecyfikowanych wymagań. Wykorzystanie wymagań
normy PN-EN ISO 14253-1.
 Opracowanie zakresu działania laboratorium wewnętrznego.
 Opracowanie instrukcji wzorcowania.
 Wzorcowanie wag, opracowanie zapiski z wzorcowania.
 Szacowanie budżetu niepewności pomiaru.
 Opracowanie świadectwa wzorcowania.
 Orzekanie o zgodności z wymaganiami, przypisanie klasy dokładności wzorcowanej wagi.
 Wykonywanie pomiarów przy użyciu wagi – określenie dokładności pomiaru.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy TQMsoft.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Wzorcowanie wag nieautomatycznych