Zaawansowane Kierowanie Zespołem - trening menedżerski, coaching, motywowanie, przekazywania informacji zwrotnej w praktyce

O szkoleniu

Czy pragniesz doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem? Szkolenie "Zaawansowane Kierowanie Zespołem - Trening Menedżerski, Coaching, Motywowanie i Przekazywanie Informacji Zwrotnej w Praktyce" jest stworzone z myślą o szefach firm, wyższej kadrze kierowniczej i managerach, którzy chcą osiągać wyższe poziomy efektywności i zaangażowania w swoich zespołach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz dzięki naszemu szkoleniu:

 • Budowanie skutecznego zespołu: Nauczysz się, jak budować zespół, który efektywnie realizuje cele i zadania.
 • Efektywne kierowanie i zaangażowanie: Odkryjesz techniki, które pomogą Ci kierować zespołem i budować jego zaangażowanie.
 • Organizacja pracy i radzenie sobie z nadmiarem zadań: Poznasz metody organizacji pracy, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać nadmiarem zadań.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach: Dowiesz się, jak komunikować się w konfliktach i skutecznie reagować na trudne sytuacje w zespole.

Dostaniesz do ręki narzędzia pracy i będziesz wiedział jak:

 • Motywować zespół: Zwiększ efektywność swojego zespołu poprzez skuteczne techniki motywacyjne.
 • Reagować na trudne sytuacje: Nauczysz się, jak radzić sobie z wyzwaniami i problemami w zespole.
 • Organizować i zarządzać swoją pracą: Poznasz metody zarządzania czasem i zadaniami, aby zwiększyć swoją efektywność.
 • Udzielać informacji zwrotnej: Nauczysz się, jak przekazywać konstruktywną informację zwrotną w przypadku niewykonania planu.
 • Delegować zadania: Opanujesz techniki przeprowadzania rozmów z podwładnymi przy planowaniu, monitorowaniu i podsumowywaniu zadań.
 • Wprowadzać elementy coachingu: Poznasz technikę GROW i dowiesz się, jak wprowadzić coaching menedżerski do codziennej pracy.
Kto powinien wziąć udział?

Do kogo skierowane jest to szkolenie:

 • Dyrektorów
 • Managerów
 • Kadry kierowniczej
 • Specjalistów ds. HR
 • Osób zarządzających
 • Właścicieli firm

Program szkolenia

Szef – klucz do skutecznej firmy, najważniejsze zadania szefa: 

 • Wyznaczanie celów Delegowanie. 
 • Motywowanie. 
 • Kontrola.

Narzędzia pracy szefa/kierownika: 

 • Skuteczne przekazywanie poleceń. 
 • Zasady udzielania kar i nagród.
 • Rozmowa motywująca - jak rozmawiać kiedy efekty nie są dla nas zadowalające? 
 • Rozmowa dyscyplinująca. 

Wyznaczanie celów: 

 • Jak planować i organizować pracę w zespole (cele i zadania zespołu)?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialności w zespole? 

DELEGOWANIE - skuteczne przekazywanie zadań: 

 • Zasady delegowania. 
 • Jak efektywnie przekazywać polecenia? 
 • Najczęściej popełniane błędy. 

MOTYWACJA – a cóż to takiego? 

 • Najskuteczniejsze narzędzia motywacji. 
 • Pochwała vs. (motywująca) nagana. 

KONTROLA – motywuje czy zniechęca? 

 • Kontrola (nie „czy” tylko „jak kontrolować”?). 
 • Warunki konieczne do tego, aby kontrola była motywująca. 
 • Narzędzia kontroli. 

Komunikacja z pracownikami: 

 • Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność zarządzanej grupy.
 • Najczęstsze błędy komunikacyjne w relacji przełożony/podwładny i ich wpływ na efektywność pracy zespołu.

Czas trwania

Czas trwania każdego dnia: od 9.00 do 15.00  (8 godzin szkoleniowych w tym 1 godziny konsultacji z trenerem, gdy chcesz doprecyzować coś indywidualnie do swoje specyfiki pracy lub omówić jednostkowo).

Prelegenci

Trener VIDI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

➡ Szkolenie on-line odbywa się w Twoim biurze lub domu w wirtualnej sali szkoleniowej, na żywo z trenerem na platformie ZOOM

Rejestracja

Cena 1
2 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 2.18% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 2.93% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 3.28% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 3.49% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W celu uzyskania informacji na temat dofinansowania proszę o kontakt indywidualny.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!