ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

O szkoleniu

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami i budowanie kompetencji lidera projektu w obszarze kierowania pracami projektowymi i zespołem projektowym oraz podniesienie efektywności i sprawności pracy członka zespołu projektowego.
Cele szczegółowe:
– Przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z obszaru różnych metodyk zarządzania projektami.
– Nabycie biegłości w stosowaniu technik, narzędzi i dokumentów projektowych.
– Pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania zespołem projektowym i minimalizowania ryzyka w projekcie.
– Poznanie technik i programu do planowania działań projektowych.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
– Zweryfikować i krytycznie ocenić cel oraz zakres projektu.
– Zbudować zespół projektowy w oparciu o potrzebne kompetencje i kierować jego pracą.
– Zarządzać komunikacją w zespole, ze Sponsorem i interesariuszami.
– Opracować skuteczną strategię zarządzania interesariuszami
– Wykorzystywać i modyfikować dokumentację projektową.
– Przygotować i krytycznie ocenić Kartę Projektu.
– Przygotować harmonogram prac projektowych.
– Przeprowadzić sesje identyfikacji ryzyk i opracować plan ich minimalizacji.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby, które kierują projektami, liderzy projektów, członkowie grupy projektowej znający podstawową wiedzę i logikę zarządzania projektami oraz praktycy biznesu poszukujący nowych i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami.

Program szkolenia

Terminy
26 10 2015 - 27 10 2015 - Poznań
26 10 2015 - 27 10 2015 - Warszawa
26 11 2015 - 27 11 2015 - Wrocław
03 12 2015 - 04 12 2015 - Warszawa
14 12 2015 - 15 12 2015 - Wrocław


Program
1. Rozpoczęcie szkolenia:
• Sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia.
• Przegląd opinii indywidualnych dotyczących zarządzania projektem.

2. Ugruntowanie wiedzy na temat cyklu życia projektu i terminologii:
• Nazewnictwo, definicje, dokumentacja projektowa.
• Metodyki PMI, PRINCE2, CORE, IPMA – podobieństwa, różnice, zastosowanie.

3. Cel projektu:
• Doskonalenie umiejętności formułowania i krytyczna ocena celu projektu – Arkusz Definiowanie Celu.
• Umiejętność weryfikacji i modyfikacji celów.

4. Karta Projektu i jej rola w pracy projektowej:
• Stworzenie Karty Projektu w określonej sytuacji biznesowej – Arkusz Karta Projektu.
• Krytyczna ocena kart projektu.
• Opracowanie Uzasadnienia Biznesowego – Arkusz Uzasadnienie Biznesowe.

5. Sponsor projektu:
• Wybór i zarządzanie Sponsorem – Arkusz Zarządzanie Sponsorem
• Rola Sponsora a zadania Komitetu Sterującego – podobieństwa, różnice

6. Lider zespołu projektowego:
• Rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności
• Diagnoza indywidualna – Test Jakim jestem liderem

7. Budowa i zarządzanie zespołem projektowym:
• Kryteria wyboru osób do zespołu projektowego – Arkusz Analiza Składu Zespołu.
• Kontrakt z zespołem projektowym i zasady pracy.
• Motywowanie członków zespołu projektowego.
• Techniki i narzędzia motywacji – Mapa motywatorów.
• Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole projektowym.

8. Interesariusze i użytkownicy projektu:
• Diagnoza postaw wobec projektu – Analiza Postaw Interesariuszy.
• Zarządzanie i komunikacja z interesariuszami.
• Analiza potrzeb użytkowników a cel projektu.

9. Planowanie projektu i budżetu w praktyce:
• Zarządzanie budżetem w projekcie.
• Demonstracja tworzenie harmonogramu projektu z wykorzystaniem Microsoft Project.
• Metody PERT i Ścieżki Krytycznej.

10. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• Poprowadzenia sesji identyfikacji ryzyk i zarządzania ryzykiem – Arkusz Plan Minimalizacji Ryzyk.
• Zarządzanie kryzysowe w projekcie – opracowanie planu awaryjnego, zasady.

11. Monitorowanie przebiegu, wdrożenia i zmian które niesie projekt:
• Ustalanie wskaźników do monitorowania konkretnego projektu.
• Techniki, system raportowania – Arkusz Raport Wdrożenia.
• Zarządzanie zmianą w projekcie.

12. Zakończenie szkolenia
• Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.

*Kolorem czerwonym zaznaczone są narzędzia do pracy nad projektem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest conajmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni, 14 h)

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w Hotelu w/w miast.

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!