Szkolenie: Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja IV- Rynki kapitałowe i inwestycyjne

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zaawansowany-certyfikowany-compliance-oficer---cco-lvl-2---edycja-iv-rynki-kapitalowe-i-inwestycyjne-68328

Informacje o szkoleniu

 • Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja IV- Rynki kapitałowe i inwestycyjne


  ID szkolenia: 68328
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konferencyjne
  Al.Jana Pawła II 25 p.9
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25-26.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16godzin
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer – CCO lvl2. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie, zdobyte na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna staje się specjalizacja. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ten unikatowy program szkolenia dla firm, którego do tej pory nie było w Polsce. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowanego Certyfikowanego Compliance Oficera CCO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową, dlatego warto wziąć udział w tym szkoleniu dla firm. Ten specjalistyczny certyfikat obejmuje również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS

Szkolenie dla firm - korzyści z udziału w szkoleniu:

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.
Program jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk.
Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci Compliance.

Szkolenie skierowane jest do:

Szefów Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Compliance
Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Szefów działów ryzyka, prawników, doradców
Członków Zarządu
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

,,Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl2 Rynki kapitałowe i inwestycyjne” to kolejny krok w serii działań Stowarzyszenia Compliance Polska, w ramach cyklu szkoleń certyfikujących. Szkolenia dla firm tego typu pozwolą na zapewnienie najwyższych standardów w środowisku Compliance. Jednym z naszych celów jest dostarczanie wiedzy i najwyższej jakości szkoleń dla członków Stowarzyszenia Compliance oraz osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe - szkolenia dla firm są najlepszym na to sposobem. Szkolenie otwarte Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl 2 dzieli się na dwa etapy: I etap szkolenie, II etap: egzamin. Aby wziąć udziału w tym szkoleniu nie jest wymagane ukończenie Certyfikowanego Compliance Oficera CCO lvl 1.
Szkolenie otwarte DZIEŃ 1 - zapoznaj się z programem szkolenia:

COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNCYH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) KRYZYSY I SKANDALE W INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE

Subprime, Enron, LIBOR, FX, „kryzys opcyjny”
Krajowe wydarzenia

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM

Struktura Compliance
Główne zasady tworzenia efektywnego Compliance
Polityka Compliance
Plan Compliance
Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

MAPOWANIE ŚWIATA COMPLIANCE

Polityki, procedury wewnętrzne
Mapowanie świata Compliance
Mapowanie regulacji
Regulacje a Twoja firma
Firmy i inne podmioty
Jednostki biznesu
Zewnętrzni dostawcy usług
Doradzanie i edukacja
Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
Wstęp do monitorowania, testowanie i mapa ryzyka
Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI – I&MC

Mapowanie świata I&MC
Mapowanie praw i regulacji( Mapowanie regulacji, Regulacje a twoja firma)
Doradzanie i edukacja
Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka -I&MC
Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
Struktura zarządzania ryzykiem braku zgodności
Testy zgodności i kontrole I&M
Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MIFID
Wewnętrzne akty normatywne z zakresu I&MC

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
Inne podmioty Nadzoru

Szkolenie otwarte DZIEŃ 2 - zapoznaj się z programem szkolenia:

OBSZARY I&MC

Analiza przepisów krajowych i UE w zakresie
Zachęty
Konflikt interesów i rejestr konfliktów interesów jako mapa ryzyka
Zasady oceny klienta
Odpowiedniość i adekwatność
Zasady reklamowania usług maklerskich
Informowanie klienta
Transakcje własne i „chińskie mury”
Informacja poufna i tajemnica zawodowa
Manipulacja instrumentem finansowym
Manipulacja stawkami referencyjnymi
Outsourcing inwestycyjny

PRAWO I REGULACJE POLSKIE

Główne regulacje polskie
Hierarchia aktów prawnych i regulacji
Przepisy krajowe tworzące regulacyjny horyzont działalności na rynku kapitałowym (główne ustawy, rozporządzenia i wytyczne)
Regulatorzy ( KNF, UOKIK, GIODO, NBP)

REGULACJE MIĘDZYNARODOWE

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
Wstęp do dyrektyw, rozporządzeń, rekomendacji
Przepisy UE (MiFID, MAD, UCITS, AMFID)
Zarys przepisów amerykańskich (SEC)
Regulatorzy europejscy(ESMA, EBA,EIOPA, FCA (UK)
Inne (ACI, ZBP, IDM, IZFIA, KDPW/KDPW_CCP, Regulatorzy amerykańscy: OCC, SEC, FED, CFTC, FINRA)

MIFID II / MADII/MAR

Założenia
Status i stan implementacji
Główne zasady i definicje
Praktyczne aspekty wdrożenia
Zakres obowiązkowego raportowania spółek
Manipulacja w świetle dyrektyw
Kary za naruszenia
Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)

Informacje o prelegentach:

aweł Kuskowski
Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.Grzegorz Włodarczyk

Praktycznie, jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MiFID II przy ZBP, ds. MiFID II i UCITS V/ZAFI przy SCP. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności.
Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój Compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - 23%

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 01.04.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.04.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja IV- Rynki kapitałowe i inwestycyjne