Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zaawansowany-certyfikowany-compliance-oficer-cco-2-72013-id608

Informacje o szkoleniu

 • Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2


  ID szkolenia: 72013
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

COMPLIANCE, AML

Weź udziału w kursie Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2 – Poziom zaawansowany.

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych a następnie zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna staje się specjalizacja. Dlatego przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Obejmuje on również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS.

Udział w programie Zaawansowanego Certyfikowanego Compliance Oficera CCO 2 dostarczy Ci niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, którę będziesz mógł od razu potwierdzić zdobytym (po zdaniu egzaminu) Certyfikatem, który umocni Twoją pozycję zawodową.

Szkolenie skierowane jest do:

managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
managerowie i pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
osoby, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
prawnicy zajmujący się tematyką compliance
doradcy binzesowi zajmujący się tematyką compliance
Członkowie Zarządów firm wdrażających u siebie procesy compliance
osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z tematyką compliance

Program szkolenia:

HISTORIA COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNYCH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) ORAZ ROLA COMPLIANCE

Wytyczne ESMA
Wytyczne Basel
Rekomendacja H
Inne dokumenty
KRYZYSY I SKANDALE

Subprime
Enron
LIBOR
FX
„kryzysopcyjny”
STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS i Wytycznych

Rys historyczny
Poziom 1
Poziom 2
Różnice pomiędzy RTS a ITS
Poziom 3
PRAWO I REGULACJE

Główne regulacje polskie
Przepisy UE (MiFID, MiFID II, MAD, UCITS, AMFID, PRIIPS, Rozporządzenie benchmarkowe)
REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

Regulatorzy polscy (KNF, UOKIK, UODO, NBP)
Regulatorzy europejscy(ESMA, EBA,EIOPA, FCA (UK)
Inne (ACI, ZBP, IDM, IZFIA, KDPW/KDPW_CCP)
Regulatorzy amerykańscy: OCC, SEC, FED, CFTC, FINRA)
WPROWADZENIE DO MIFID

Firma inwestycyjna a bank z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
Bank powierniczy
Rodzaje usług maklerskich
Rodzaje instrumentów finansowych
WIBOR i inne benchmarki
OBSZARY I&MC

Testy zgodności i kontrole
Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID
System nadzoru zgodności działalności z prawem
System kontroli wewnętrznej
System audytu wewnętrznego
Rola compliance w MiFID
DZIEŃ 2 / 26 MAJA 2020

MIFID II – WPROWADZENIE I ROLA COMPLIANCE

Założenia
Status i stan implementacji
Główne zasady i definicje
Praktyczne aspekty wdrożenia
Nowe i zmodyfikowane obowiązki compliance w systemie MiFID II
Wymogi w zakresie zarządzania produktami – obowiązki wytwórcy i dystrybutora
Alokacja i obowiązki z nią związane
Zachęty i konflikt interesów w systemie MiFID II
Obowiązki informacyjne
MAD II/MAR

Założenia
Status i stan implementacji
Główne zasady i definicje
Praktyczne aspekty wdrożenia
Manipulacja instrumentem finansowym
Kary za naruszenia
System trade surveillance
Rekomendacje inwestycyjne (MAR) vs. badania inwestycyjne (MiFID II)
Informacja poufna i “badania rynku”
Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)
Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Cena nie zawiera:
noclegu

Wydarzenie: Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2