Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zaawansowany-certyfikowany-compliance-oficer-cco-lvl-2-70935-id608

Informacje o szkoleniu

 • Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl 2


  ID szkolenia: 70935
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kursie Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl2 – Poziom zaawansowany. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie, zdobyte na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna staje się specjalizacja. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowanego Certyfikowanego Compliance Oficera CCO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową. Ten specjalistyczny certyfikat obejmuje również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS.

Szkolenie skierowane jest do:

KURS KIERUJEMY DO: Szefów Departamentów Compliance, Pracowników Departamentów Compliance, Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy, Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego, Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML, Szefów działów ryzyka, prawników, doradców, Członków Zarządu, Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

HISTORIA COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNYCH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) ORAZ ROLA COMPLIANCE

Wytyczne ESMA
Wytyczne Basel
Rekomendacja H
Inne dokumenty
KRYZYSY I SKANDALE

Subprime
Enron
LIBOR
FX
„kryzysopcyjny”
STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS i Wytycznych

Rys historyczny
Poziom 1
Poziom 2
Różnice pomiędzy RTS a ITS
Poziom 3
PRAWO I REGULACJE

Główneregulacjepolskie
Przepisy UE (MiFID, MiFID II, MAD, UCITS, AMFID, PRIIPS, Rozporządzenie benchmarkowe)
REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

Regulatorzy polscy (KNF, UOKIK, UODO, NBP)
Regulatorzy europejscy(ESMA, EBA,EIOPA, FCA (UK)
Inne (ACI, ZBP, IDM, IZFIA, KDPW/KDPW_CCP)
Regulatorzy amerykańscy: OCC, SEC, FED, CFTC, FINRA)
WPROWADZENIE DO MIFID

Firma inwestycyjna a bank z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
Bank powierniczy
Rodzaje usług maklerskich
Rodzaje instrumentów finansowych
WIBOR i inne benchmarki
OBSZARY I&MC

Testy zgodności i kontrole
Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID
System nadzoru zgodności działalności z prawem
System kontroli wewnętrznej
System audytu wewnętrznego
Rola compliance w MiFID
DZIEN II

MIFID II – WPROWADZENIE I ROLA COMPLIANCE

Założenia
Status i stan implementacji
Główne zasady i definicje
Praktyczne aspekty wdrożenia
Nowe i zmodyfikowane obowiazki compliance w systemie MiFID II
Wymogi w zakresie zarządzania produktami – obowiazki wytwórcy i dystrybutora
Alokacja i obowiazki z nią związane
Zachęty i konflikt interesów w systemie MiFID II
Obowiązki informacyjne
MAD II/MAR

Założenia
Status i stan implementacji
Główne zasady i definicje
Praktyczne aspekty wdrożenia
Manipulacja instrumentem finansowym
Kary za naruszenia
System trade surveillance
Rekomednacje inwestycyjne (MAR) vs. badania inwestycyjne (MiFID II)
Informacja poufna i “badania rynku”
Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)
Zakończenie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Włodarczyk Praktycznie, jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 29.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.05.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl 2