ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE - certyfikowany kurs weekendowy

O szkoleniu

Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo - płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrowo - płacowych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci kursu:

osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
pracownicy działów kadr i płac w firmach
osoby zajmujące się ZFŚS w firmie
pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi
Kierownicy działów HR
stażyści działów kadr i płac
studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace

Program szkolenia

I. Kadry i płace

Regulamin pracy, zapisy w regulaminie pracy a specyfika działalności firmy. Elementy składowe regulaminu pracy, zasady kwalifikowania zapisów niezbędnych, fakultatywnych. Zasady wprowadzania zmian w regulaminie pracy.
Regulamin wynagradzania a stosowane w firmie składniki płacowe. Elementy składowe regulaminu wynagradzania, zasady kwalifikowania niezbędnych w regulaminie zapisów, zasady wprowadzania zmian.
Wprowadzanie nowy składników płacowych a konfiguracja parametrów naliczania wynagrodzeń ( przychody „ wirtualne”, świadczenia tylko do opodatkowania, świadczenia do opodatkowania i ZUS i ich wpływ na wynagrodzenie netto pracownika).
Korygowanie listy płac – przypadki, zakres zmian na liście płac. Zajęcia praktyczne.
Zmiana kwalifikacji zasiłku chorobowego a korygowanie listy płac, ustalanie nadpłaty/niedopłaty wynagrodzenia/korygowanie deklaracji ZUS i PIT-11.
Zajęcia praktyczne, warsztaty na wybranych przykładach.
Ewidencje czasu pracy pracowników w formie papierowej – czy zapis elektroniczny RCP?
Korzyści i konsekwencje dla pracodawcy po wprowadzeniu RCP. Korzyści i konsekwencje wprowadzenia RCP dla pracownika. Przerwy kodeksowe w czasie pracy, przerwa na lunch, wyjścia prywatne, służbowe a RCP.
Godziny pracy kadry zarządzającej, kierowników. Czy i kiedy mówimy o nadgodzinach dla zarządzających w imieniu pracodawcy?
Zadaniowy system czasu pracy, które grupy pracownicze mogą być objęte zadaniowym systemem czasu pracy? Istota, dokumentacja w zadaniowym systemie czasu pracy.
Związki Zawodowe a konsultacje działań kadrowych, płacowych. Ochrona członków ZZ i osób objętych ochroną przez Związki ZawodoweII. Pozapłacowe formy motywowania pracowników, ZFŚS.

Pozapłacowe formy motywowania pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych
i składki ZUS ( opieka medyczna, dopłata do studiów, karnety na siłownię, itp. )
Najczęstsze problemy z podziałem i wypłatą środków z ZFŚS . W jaki sposób weryfikować sytuację materialną rodziny, dokumentacja
ZFŚŚ- wycieczki, bony, talony, a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS (ostatnie interpretacje MF i ZUS)III.ZUS i podatki

Przekroczenie podstawy składek ZUS w trakcie miesiąca, naliczanie składek, kwota netto wynagrodzenia.
Informacja z ZUS o przekroczeniu przez pracownika łącznej podstawy składek ZUS – kroki, które powinien podjąć pracodawca. Korekta deklaracji ZUS, przeliczenie kwoty do wypłaty z tytułu nadpłaty przez płatników.
Przekroczenie progu podatkowego w danym miesiącu, ustalanie zaliczki na podatek dochodowy, oświadczenie o obniżeniu progu podatkowego w związku z wspólnym rozliczeniem z małżonkiem, lub dla samotnie wychowujących dzieci.
Ustalanie składników wliczanych i niewliczanych do podstawy naliczenia zasiłku chorobowego.
Praktyczne zajęcia z ustalenia i wyliczenia kwoty brutto zasiłku chorobowego w ujęciu istniejących w firmie składników płacowych.
Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS – przypadki, zakres zmian.
PIT-4 deklaracja o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ustalanie wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, konsekwencje nieterminowych wpłat.

Czas trwania

9.00-15.45

Prelegenci

ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
990
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę: www.frr.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!