Szkolenie

Zabazpieczenia płatności i formy rozliczeń w umowach handlowych

O szkoleniu

 

Cel szkolenia - dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

- uporządkują wiedzę w obszarze uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji handlowych,

- zdobędą wiedzę na temat doboru rodzaju zabezpieczeń finansowych oraz skutecznego ich negocjowania z kontrahentem,

- zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat zabezpieczeń finansowych, w szczególności w sytuacji różnych problemów,

- zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się różnymi formami rozliczeń transakcji i zabezpieczeń finansowych,

- nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, w ramach poszczególnych zabezpieczeń,

- zdobędą praktyczne umiejętności negocjowania zabezpieczeń finansowych i ich kosztów,

- nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów, przepisach i ich aktualizacjach,

- zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu rozliczenia umowy, w tym z bankami,

- zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń.
Kto powinien wziąć udział?

Kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.

Program szkolenia

 1. ANALIZA SYMPTOMÓW ZŁEGO STANDINGU FINANSOWEGO PARTNERA.
  • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
  • Opinie bankowe i raporty wywiadowni handlowych.
  • Analiza dokumentów udostępnianych przez partnera.
  • Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
 2. TERMIN PŁATNOŚCI W UMOWIE.
  • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
  • Maksymalny termin płatności w zależności od prawa właściwego w umowie.
  • Maksymalny termin płatności w umowach krajowych.
  • Bezpieczny termin płatności nie zagrożony odsetkami.
  • Konsekwencje prawne niedotrzymania terminu płatności i ryczałt na odzyskiwanie należności.
  • Nowe rodzaje odsetek ze szczególnym uwzględnieniem odsetek w transakcjach handlowych.
  • Odsetki maksymalne i konsekwencje prawne ich przekroczenia.
 3. SPOSOBY ROZLICZEŃ Z PARTNEREM HANDLOWYM.
  • Uregulowania prawne w zakresie sposobów rozliczeń umów.
  • Dokumentowe sposoby rozliczeń.
  • Zwyczaje handlowe UCP600 oraz URC522.
  • Zasady przygotowywania instrukcji negocjacyjnych w zakresie sposobów płatności.
  • Hierarchia preferencji w zakresie sposobów płatności dla sprzedającego i kupującego.
  • Rachunek zastrzeżony i powierniczy.
 4. SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMÓW Z PARTNEREM HANDLOWYM.
  • Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
  • Zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
  • Zwyczaje dotyczące standy ISP98.
 5. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA I PŁATNOŚĆ TYPU BPO.
  • Istota akredytywy dokumentowej i sytuacje, w których może być korzystna lub należy jej unikać.
  • Najczęściej wykorzystywane rodzaje akredytywy i ich aktywne negocjowanie.
  • Akredytywa typu revolving credit i zasady jej odnawiania.
  • Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
  • Metody obniżania kosztów akredytywy.
  • Nowy rodzaj płatności BPO opracowany przez ICC i SWIFT oraz jego praktyczne zastosowania.
 6. INKASO DOKUEMNTOWE D/P i D/A.
  • Inkaso D/A i D/P oraz związane z nimi zabezpieczenia.
  • Zasady stosowania inkasa bezpośredniego (direct).
  • Wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
 7. GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE.
  • Gwarancje bankowe i pozabankowe.
  • Poręczenie jako forma gwarancji, w tym awale.
  • Zastosowanie regwarancji.
  • Klauzule nieodwołalności, bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta.
 8. WYKORZYSTANIE WEKSLI JAKO ZABEZPIECZENIA.
  • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami.
  • Weksel własny a trata.
  • Zasady posługiwania się deklaracją wekslową.
  • Indosowanie weksli i płacenie wekslami (analiza ryzyk i klauzul wekslowych).
  • Zasady uzyskiwania kredytu dyskontowego z wykorzystaniem weksla.
 9. FAKTORING, FORFAITING I UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO.
  • Porównanie warunków factoringu.
  • Faktoring pełny i częściowy – analiza problemu regresu w factoringu.
  • Ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
  • Wykorzystanie forfaitingu.
 10. NIEKONWENCJONALNE FORMY ZABEZPIECZEŃ I UZGODNIENIA UMOWNE.
  • Blokada rachunku bankowego.
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
  • Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
  • Zastaw zwykły i rejestrowy według Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  • Formułowanie warunków kredytu kupieckiego.
  • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
  • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji oraz zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
  • Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
  • Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
  • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza zabezpieczeń finansowych umów oraz formularzy akredytyw w systemie SWIFT.
 • praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych i wekslach

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
Szkolenie online: 10:00- 16:00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Gdzie i kiedy

Online 1 grudzień 2020

Gdzie i kiedy

Gdańsk 25 listopad 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Katowice 18 listopad 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 6 listopad 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 listopad 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 3 listopad 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 14 październik 2020

Gdzie i kiedy

Online 17 wrzesień 2020

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
790 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
890 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
590 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji
690 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!