Zabezpieczenia płatności i formy rozliczeń w umowach handlowych

O szkoleniu

Handlowcy, negocjując umowę starają się znaleźć najlepsze ograniczenie ryzyka finansowego obu stron umowy. Niestety, brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania rodzajów zabezpieczeń, w tym generowanie niepotrzebnych kosztów. Badania wykazują, że większość handlowców nie stosuje zabezpieczeń płatności przy realizacji umowy. W sytuacji, gdy włączają je do umowy, polegają jedynie na jednym, sprawdzonym wcześniej, ale niekoniecznie najlepszym i uzasadnionym kosztowo rozwiązaniu. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmienia się prawo, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie. Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy

 • uporządkują wiedzę w obszarze uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji handlowych,
 • zdobędą wiedzę na temat doboru rodzaju zabezpieczeń finansowych oraz skutecznego ich negocjowania z kontrahentem,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat zabezpieczeń finansowych, w szczególności w sytuacji różnych problemów,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się różnymi formami rozliczeń transakcji i zabezpieczeń finansowych,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, w ramach poszczególnych zabezpieczeń,
 • zdobędą praktyczne umiejętności negocjowania zabezpieczeń finansowych i ich kosztów,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu rozliczenia umowy, w tym z bankami,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry menedżerskiej,
 • dyrektorów finansowych,
 • pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów
 • oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.

Program szkolenia

1. ANALIZA SYMPTOMÓW ZŁEGO STANDINGU FINANSOWEGO PARTNERA.

 • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 • Opinie bankowe i raporty wywiadowni handlowych.
 • Analiza dokumentów udostępnianych przez partnera.
 • Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.

2. TERMIN PŁATNOŚCI W UMOWIE.

 • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
 • Maksymalny termin płatności w zależności od prawa właściwego w umowie.
 • Maksymalny termin płatności w umowach krajowych.
 • Bezpieczny termin płatności nie zagrożony odsetkami.
 • Konsekwencje prawne niedotrzymania terminu płatności i ryczałt na odzyskiwanie należności.
 • Nowe rodzaje odsetek ze szczególnym uwzględnieniem odsetek w transakcjach handlowych.
 • Odsetki maksymalne i konsekwencje prawne ich przekroczenia.

3. SPOSOBY ROZLICZEŃ Z PARTNEREM HANDLOWYM.

 • Uregulowania prawne w zakresie sposobów rozliczeń umów.
 • Dokumentowe sposoby rozliczeń.
 • Zwyczaje handlowe UCP600 oraz URC522.
 • Zasady przygotowywania instrukcji negocjacyjnych w zakresie sposobów płatności.
 • Hierarchia preferencji w zakresie sposobów płatności dla sprzedającego i kupującego.
 • Rachunek zastrzeżony i powierniczy.

4. SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMÓW Z PARTNEREM HANDLOWYM.

 • Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
 • Zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
 • Zwyczaje dotyczące standy ISP98.
 • AKREDYTYWA DOKUMENTOWA I PŁATNOŚĆ TYPU BPO.
 • Istota akredytywy dokumentowej i sytuacje, w których może być korzystna lub należy jej unikać.
 • Najczęściej wykorzystywane rodzaje akredytywy i ich aktywne negocjowanie.
 • Akredytywa typu revolving credit i zasady jej odnawiania.
 • Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
 • Metody obniżania kosztów akredytywy.
 • Nowy rodzaj płatności BPO opracowany przez ICC i SWIFT oraz jego praktyczne zastosowania.
 • INKASO DOKUEMNTOWE D/P i D/A.
 • Inkaso D/A i D/P oraz związane z nimi zabezpieczenia.
 • Zasady stosowania inkasa bezpośredniego (direct).
 • Wykorzystanie inkasa spedytorskiego.

5. GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE.

 • Gwarancje bankowe i pozabankowe.
 • Poręczenie jako forma gwarancji, w tym awale.
 • Zastosowanie regwarancji.
 • Klauzule nieodwołalności, bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta.

6. WYKORZYSTANIE WEKSLI JAKO ZABEZPIECZENIA.

 • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami.
 • Weksel własny a trata.
 • Zasady posługiwania się deklaracją wekslową.
 • Indosowanie weksli i płacenie wekslami (analiza ryzyk i klauzul wekslowych).
 • Zasady uzyskiwania kredytu dyskontowego z wykorzystaniem weksla.

7. FAKTORING, FORFAITING I UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO.

 • Porównanie warunków factoringu.
 • Faktoring pełny i częściowy – analiza problemu regresu w factoringu.
 • Ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
 • Wykorzystanie forfaitingu.

8. NIEKONWENCJONALNE FORMY ZABEZPIECZEŃ I UZGODNIENIA UMOWNE.

 • Blokada rachunku bankowego.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
 • Zastaw zwykły i rejestrowy według Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 • Formułowanie warunków kredytu kupieckiego.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
 • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji oraz zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
 • Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
 • Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
 • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

Analiza przypadków (case study):

 • analiza zabezpieczeń finansowych umów oraz formularzy akredytyw w systemie SWIFT
 • analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami
 • analiza błędów w dokumentach finansowych i wekslach

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

dr Wojciech Budzyński

 

Jest uznanym specjalistą w zakresie:

 • stosowania formuł handlowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą,
 • transportu i spedycji krajowej i zagranicznej,
 • umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym.


Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny, jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych.

Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Gdzie i kiedy

Online 2 czerwiec 2022

Zapisz się

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!