Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zabezpieczenie-ladunkow-w-transporcie-drogowym-64649-id17740

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
- Omówienie aktualnych uregulowań prawnych.

- Zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego mocowania ładunków.

- Wskazanie zasad odpowiedzialności za przejazd pojazdu z nieprawidłowo zamocowanym ładunkiem

Korzyści dla uczestników:
- Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
- Możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych.
- Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
- „Świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
- Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
- Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami.
- Możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.

Wykład, dyskusja, konsultacje.

Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierającego prezentację.

- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.

- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje przez internet.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie, załadunek i transport towarów.

Program szkolenia:

1. Podstawowe przepisy regulujące zasady zabezpieczenia towarów w transporcie drogowym w Polsce i krajach UE (ogólnie).

2. Cechy środków mocujących.

3. Środek ciężkości - ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozmieszczania ładunków.

4. Metody mocowania ładunku.

5. Plan załadunku pojazdu.

6. Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.

7. Skutki nieprawidłowego mocowania (analiza przypadków).

8. Kontrole na polskich drogach 2015/2016.

9. Postępowanie z pojazdem - sankcje w Polsce i za granicą.

10. Zasady zabezpieczania ładunków wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczania ładunków ciężkich.

11. Pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków specjalnych.

12. Pytania i odpowiedzi,

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

Informacje o prelegentach:

Robert Biegała

Inspektor transportu drogowego (dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego).

Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego.

Prowadzi szkolenia w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 690 Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 27.06.2016
  • 790 po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10% przy zgłoszeniu 2 osób
  • 15% przy zgłoszeniu 3 osób
  • 20% przy zgłoszeniu 4 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena promocyjna wynosi 690 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 790 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Wydarzenie: Zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym.