Zachowanie trwałości projektu unijnego na lata 2014-2020

O szkoleniu

Przyjdź na wyjątkowe praktyczne szkolenie o zachowaniu trwałości projektu unijnego na lata 2014-2020.

Na szkoleniu dowiesz się o:
- Obowiązującym prawodawstwie, a w tym poznasz wytyczne unijne i krajowe, zalecenia Instytucji nadzorujących dotyczące prawidłowego zamykania oraz trwałości projektów w ramach programów operacyjnych
- Zasady trwałości projektu – art. 71 Rozporządzenia WE 1303/2013
- Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Wszyscy zanteresowani tematem szkolenia.

Program szkolenia

I DZIEŃ

MODUŁ I

 • Akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020
 • Obowiązujące prawodawstwo, w tym wytyczne unijne i krajowe, zalecenia Instytucji nadzorujących dotyczące prawidłowego zamykania oraz trwałości projektów w ramach programów operacyjnych  finansowanych z funduszy strukturalnych 2014-2020
 • Dokumenty programowe unijne oraz krajowe nakładające obowiązki w zakresie trwałości projektu na Beneficjenta
 • Obowiązki Beneficjenta w zakresie trwałości projektu wynikające z dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie oraz umowy
 • Główne obowiązki Beneficjentów w okresie trwałości projektu

MODUŁ II

 • Utrzymanie trwałości projektu
 • Zasady trwałości projektu – art. 71 Rozporządzenia WE 1303/2013
 • Trwałość instytucjonalna projektu
 • Trwałość finansowa projektu a generowanie dochodu
 • Utrzymanie trwałości projektu
 • Obowiązki związane z generowanymi przychodami
 • Dokumenty i czynności po stronie Beneficjenta w zakresie monitorowania dochodu w fazie operacyjnej projektu
 • Dokumenty i czynności po stronie Instytucji Wdrażającej w zakresie monitorowania dochodu w fazie operacyjnej projektu
 • Spekulacja na projektach – vide case 2007-2013
 • Kontrola trwałości – ewaluacja projektu

MODUŁ III

 • Podstawowe definicje w zakresie wymogi trwałości
 • Zasadnicza modyfikacja - istotna zmiana – generalna zmiana projektu 
 • Zaprzestanie działalności produkcyjnej,
 • Zmiana charakteru własności,
 • Zmiana charakteru operacji,
 • Warunki realizacji projektu,
 • Nieuzasadniona korzyść,
 • Nieoszukańcze bankructwo
 • Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów
 • Zmiany podmiotów zarządzających produktami i rezultatami projektu
 • Następstwa prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu

MODUŁ IV

 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi, praktyczne porady (practical guide)

 

II DZIEŃ

MODUŁ V

 • Monitorowanie oraz rozliczanie projektu na zakończenie jego realizacji
 • Monitorowanie wskaźników w okresie trwałości.
 • Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu
 • Efekty końcowe projektu – efektywność a cele projektu
 • Dokumenty i czynności po stronie Beneficjenta w zakresie monitorowania wykorzystania infrastruktury w fazie operacyjnej (mechanizm monitorowani i wycofania)
 • Dokumenty i czynności po stronie Instytucji Wdrażającej w zakresie monitorowania wykorzystania infrastruktury w fazie operacyjnej (mechanizm monitorowani i wycofania)
 • Algorytm do struktur mieszanych w ramach projektów (klucze powierzchniowe i roboczogodzin)
 • Jak stworzyć algorytmu proporcjonalności? (metodyka kluczy algorytmów)
 • Raporty ewaluacyjne
 • Ankieta ewaluacyjna

MODUŁ VI

 • Prowadzenie kontroli przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące
 • Zasady kontroli – warsztat kontrolerski
 • Zasady trwałości projektów – Procedury kontrolne
 • Przygotowanie do kontroli i audytu projektu na jego zakończenie
 • Przygotowanie do kontroli i audytu projektu w okresie jego trwałości
 • Udostępnianie dokumentacji organom kontroli
 • Kontrola dokumentacji w okresie trwałości projektu m.in.
 • Rejestracyjne
 • Ślady rewizyjne – ewidencja księgowa
 • Księgi rachunkowe,
 • Polityki rachunkowości
 • Protokoły z przeprowadzonych kontroli
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Ewidencje podatkowe,
 • Opinie z badania sprawozdań finansowych.

MODUŁ VII

 • Archiwizacja dokumentacji unijnej związanej z zakończeniem realizacji projektu
 • Przechowywanie dokumentacji projektu w okresie trwałości
 • Rodzaje dokumentacji
 • Zasady i sposoby przechowywania dokumentacji
 • Promocja projektu w relacji do trwałości projektu
 • Kwalifikowalność podatku VAT poniesionego na powstanie infrastruktury w fazie operacyjnej projektu. Działania i czynności po stronie Beneficjenta i Instytucji Wdrażającej
 • Korekty finansowe i zasada proporcjonalności – okres trwałości
 • Zakaz podwójnego finansowania:
 • potencjalna możliwość odzyskiwania podatku VAT sfinansowanego z dotacji
 • finansowanie wydatków z innej dotacji
 • amortyzacja środków trwałych
 • Zwrot dofinansowania - zasady
 • Nieprawidłowości - najczęściej popełniane błędy - case study POIG, POIiŚ, POWER
 • Nadużycia finansowe – procedura zgłaszania do KE
 • Rodzaje nadużyć i nieprawidłowości
 • Konsekwencje prawne oraz finansowe niewypełnienia obowiązkówprojektu
 • Zamknięcie projektu

MODUŁ VIII

 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi, praktyczne porady (practical guide)

Metody szkoleniowe :

Wykład moderowany,  wizualizacja Power Point, Case Study – studia przypadków

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

TOMASZ LESZCZYŃSKI

Ekspert i autor licznych artykułów oraz ekspertyz z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami w kraju. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK).

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!