ZADANIA GMINY W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O szkoleniu

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r. są pierwszymi wyborami, które będą przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Z pewnością warto jest w gronie pracowników samorządowych omówić zadania, które w związku z tym czekają samorządy, szczególnie pod kątem wytworzenia niezbędnej dokumentacji.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy samorządowi gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

Program szkolenia

1. Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy wobec wyborców niepełnosprawnych.
2. Powołanie obwodowych komisji wyborczych:
a. przyjmowanie zgłoszeń;
b. losowanie i uzupełnianie składów;
c. zwołanie i przeprowadzenie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
3. Głosowanie przy pomocy urny pomocniczej.
4. Zadania gminy w przeddzień i w dniu wyborów.
5. Omówienie stanu prawnego regulujące w/w procedury.
6. Prezentacja i omówienie wzorów dokumentów (ok. 40, zarządzeń wójta, protokołów z posiedzeń komisji, uchwał komisji, upoważnień, informacji, powiadomień, pokwitowań itd.) wytwarzanych przy realizacji w/w zadań gminy w procesie przygotowania i organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet przepisów oraz komplet (ok. 40) uniwersalnych wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji zadań omówionych na szkoleniu.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Prowadzący: Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, staż we Francji zorganizowany przez Fundację Polska - Francja, prowadzony przez CENTRE-NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) (1995). Przez 19 lat pełnił funkcję sekretarza gminy. Autor ponad 220 publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu samorządowym Wolters Kluwer www.samorzad.lex.pl, w dzienniku "Rzeczpospolita", „Gazecie Prawnej”, tygodniku „Wspólnota" oraz prasie regionalnej i lokalnej. Najważniejsze opracowania książkowe: „Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami” – ODDK Gdańsk 2008 r. oraz „Działalność Uchwałodawcza Rady Gminy” – współautor, wydawnictwo MUNICIPIUM SA, I (2005)
i II (2007) wydanie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena brutto
400
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 5 września 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!