Szkolenie

Zakładowa działalność socjalna 2012

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

TEMAT: Zakładowa działalność socjalna 2012

TERMIN: 09.12.2011
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 399 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%


Prelegent
Prawnik - ekspert z zakresu prawa pracy


Rozpoczęcie godz 9:30

1. Podstawy Prawne Zakładowej Działalności Socjalnej;
2. Ustawa o ZFŚS;
3. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS;
4. Pracodawcy nie zobowiązani do tworzenia ZFŚS;
5. Możliwości nie tworzenia ZFŚS u Pracodawców, co do zasady, zobowiązanych do tworzenia ZFŚS;
6. Źródła finansowania ZFŚS;
7. Naliczenie odpisu na Fundusz Socjalny;
8. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS;
9. Przeznaczenie środków ZFŚS:

a) różne formy wypoczynku;
b) działalność kulturalno-oświatowa;
c) działalność sportowo-rekreacyjna;
d) opieka nad dziećmi;
e) udzielanie pomocy materialnej;
f) pomoc na cele mieszkaniowe;
10. Przyznawanie i podział świadczeń z Funduszu;
11. Regulamin ZFŚS;
12. Sposób ustalania Regulaminu ZFŚS;
13. Sposób podziału środków ZFŚS i rozdziału świadczeń;
14. Komisja Socjalna;
15. Roczny preliminarz wydatków;
16. Podział świadczeń z ZFŚS – podstawowe zasady i najczęściej popełniane błędy;
17. Charakterystyka wybranych świadczeń – dofinansowanie do wypoczynku (w tym różnice pomiędzy dofinansowaniem do wypoczynku a świadczeniem urlopowym);
18. Charakterystyka wybranych świadczeń – pożyczka mieszkaniowa (w tym zabezpieczenie jej spłaty);
19. Świadczenia socjalne składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych;
20. Nieroszczeniowy charakter świadczeń

Zakończenie godz. 13.30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)


Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=242&cntnt01returnid=39

Czas trwania

9:30 - 13:30

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 grudnia 2011
Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 grudnia 2011
Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
netto
399 PLN
Cena zawiera:
  • dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
Weź udział

Organizator

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa
Drawska 10a/27
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa Drawska 10a/27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!