Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022 w praktyce

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej.
Kto powinien wziąć udział?

Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw. komisji socjalnych.

Program szkolenia

I. Aktualności socjalne 2022

 1. Możliwości i zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej.
 2. Kwestia prawnych możliwości przeznaczania środków zfśs na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
 3. Wysokość odpisów na zfśs w 2022 r. w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym.
 4. Prawidłowe wykonanie naliczenia odpisu podstawowego i fakultatywnego zwiększenia zfśs,  ustalenie preliminarza funduszu w 2022 r.
 5. Prawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia odpisu – reguły właściwego obliczania przeciętnego zatrudnienia.
 6. Zasady korzystania przez pracodawców ze szczególnych regulacji antycovidowych w zakresie zfśs.
 7. Przygotowanie planu finansowego zfśs na 2022 r./ tzw. preliminarza.
 8. Wysokość limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych obowiązujących w 2022 r.
 9. Możliwości i zasady udzielania pomocy materialnej z zfśs – rodzaje, skutki podatkowe i składkowe.
 10. Świadczenia związane z wypoczynkiem pracowników i ich dzieci oraz emerytów z uwzględnieniem przepisów podatkowych.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej.
 12. Zasady ustalania sytuacji socjalnej oraz potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej.
 13. Dokonywanie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych – stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.
 14. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów.  Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń.
 15. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 16. Status i uprawnienia komisji socjalnych.
 17. Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

Zagadnienia szczegółowe

II. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji. 

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Mali pracodawcy  - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a ustawowe świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszy – wspólna działalność socjalna.

III. Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs.
 2. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 3. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs ?
 4. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
 5. Zasady doboru rodzajów i form działalności socjalnej/świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

IV. Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 2. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 3. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne ?
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs ?

V. Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego.  Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania prawidłowego i efektywnego regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ? Jakich zapisów należy unikać ?
 3. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 4. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną. 

VI. Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – w szczególności w kontekście RODO.   

VII. Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 • Rodzaje niezbędnych danych do  ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 • Charakter prawny oświadczenia i inne  możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
 • Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.    

VIII. Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych

IX. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych – z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów w związku z regulacjami Polskiego Ładu

 1. Obowiązujące zwolnienia podatkowe (PIT) w odniesieniu do świadczeń socjalnych w  2022 r.
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania

09:30-14:30

Prelegenci

Główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Gdzie i kiedy

Online 20 maj 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapisy do 13.05
340
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
395
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!