Szkolenie: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-43336-id453

Informacje o szkoleniu

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


  ID szkolenia: 43336
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Kadry, HR
 • Adres szkolenia:

  hotel
  do ustalenia
  Katowice
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19.09.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Często wprowadzane zmiany w prawie pracy wymagają uzupełniania i pogłębiania wiedzy i umiejętności tych wszystkich osób które mają do czynienia z kierowaniem pracownikami.
Zasadniczym celem szkolenia jest:
dostarczenie informacji o prawnych, podatkowych i praktycznych zasadach tworzenia oraz gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
przedstawienie prawnych możliwości dostosowania kosztów prowadzenia działalności socjalnej do zróżnicowanych możliwości finansowych poszczególnych pracodawców, z uwzględnieniem roli związków zawodowych i przedstawicieli pracowników,
pomoc w wyjaśnieniu problemów powstających na tle stosowania przez pracodawców przepisów regulujących prowadzenie działalności socjalnej

Szkolenie skierowane jest do:

Pracodawcy i osoby zarządzające w imieniu pracodawcy, służby kadrowe, administracja publiczna, finansowe i socjalne, związki zawodowe, reprezentanci pracowników, przedstawiciele firm zajmujących się obsługą i outsourcingiem kadrowym.

Program szkolenia:

Stosowanie ustawy o zfśs przez przedsiębiorców i w sferze budżetowej – prawne możliwości modyfikacji obowiązków socjalnych
Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pracodawcy uprawnieni do zamiany zfśs na świadczenie urlopowe.
Zasady wypłaty świadczenia urlopowego.
Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia zfśs i dostosowania wysokości odpisu na zfśs do sytuacji finansowej pracodawcy. Rola i tryb zastosowania prawa zakładowego.
Tworzenie zfśs w 2011 r. w systemie powszechnym
Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na zfśs. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na zfśs.
Ustawowe wskaźniki odpisu na zfśs.
Zasady rozliczania zfśs w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
Zasady prawidłowego dysponowania środkami socjalnymi z uwzględnieniem zasad opodatkowania świadczeń socjalnych
Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu.
Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy.
Rodzaje usług świadczone z zfśs, przez pracodawców na rzecz różnych działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Zasady przyznawania i opodatkowania.
Rodzaje usług wypoczynkowych finansowanych z zfśs. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowania dla pracowników i emerytów.
Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów.
Problem finansowania tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Orzecznictwo dotyczące pożyczek mieszkaniowych z zfśs.
Pojęcie kryteriów socjalnych. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych. Ochrona danych osobowych a zfśs.
Podatkowe i zusowskie skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników – zmiany w przepisach podatkowych.
Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu
Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawiciela załogi w zakresie działalności socjalnej.
Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
Status i rzeczywiste uprawnienia zakładowych komisji socjalnych.
Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o zfśs.
Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o zfśs.
Istotne orzecznictwo sądowe dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych