Szkolenie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracowników działów kadr, księgowości
 • właścicieli i dyrektorów firm

Program szkolenia

MODUŁ I. PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS

MODUŁ II. PRACODAWCY ZOBOWIĄZANI I DOBROWOLNIE TWORZĄCY ZFŚS

 1. obowiązkowo, nieobowiązkowo
 2. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
 3. jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym
 4. w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

MODUŁ III. USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN

 1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

MODUŁ IV. UDZIELANIE POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE

 1. zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 2. wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki
 3. bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 4. zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
 5. warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki

MODUŁ V. POJĘCIE KRYTERIÓW SOCJALNYCH

MODUŁ VI. USTALANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ DO CELÓW SOCJALNYCH

 1. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 2. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 3. czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

MODUŁ VII. SPOSOBY POZYSKIWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ I POTWIERDZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH

MODUŁ VIII. METODYKA USTALANIA LICZBY ZATRUDNIONYCH DO CELÓW NALICZENIA ODPISU WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MPiPS

MODUŁ IX. OSOBY UWZGLĘDNIANE I NIEUWZGLĘDNIANE DO NALICZENIA ODPISU NA ZFŚS

 1. jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym
 2. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

MODUŁ X. WYSOKOŚĆ ODPISÓW NA ZFŚS W 2017 ROKU

 1. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 2. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 3. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

MODUŁ XI. KOREKTA ROCZNEGO ODPISU NA ZFŚS

 1. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 2. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu

MODUŁ XII. ŚWIADCZENIA URLOPOWE

 1. kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
 2. możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
 3. warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
 4. świadczenia urlopowe a przychód pracownika

MODUŁ XIII. PRZEJŚCIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAKŁADU NA INNEGO PRACODAWCĘ

 1. środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
 2. w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
 3. termin na przekazanie środków

MODUŁ XIV. CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFŚS

MODUŁ XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POMOCY Z ZFŚS

 1. jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
 2. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 3. osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

MODUŁ XVI. KORZYSTANIE Z ZFŚS PRZEZ EMERYTÓW I RENCISTÓW

 1. ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
 2. kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
 3. kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty

MODUŁ XVII. PROCEDURA WYDANIA, TREŚĆ I WPROWADZANIE ZMIAN DO ZFŚS

 1. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 2. czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 3. wybór przedstawiciela załogi pracowników

MODUŁ XVIII. KOMISJE SOCJALNE

 1. zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji
 2. komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia

MODUŁ XIX. WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

MODUŁ XX. OSKŁADKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

MODUŁ XXI. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

 1. paczki dla pracowników, bony towarowe
 2. bilety i karnety dla pracowników
 3. zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą
 4. świadczenia dla emerytów i rencistów
 5. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 6. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 7. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 8. rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014r.
 9. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

MODUŁ XXII. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZFŚS

 1. wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 2. co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 3. czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

Czas trwania

8:45-15:00

Prelegenci

Cytat

Krzysztof Stucke

Trener AVENHANSEN

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne.

Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.
Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala.

Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu.

Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. 
Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). 
Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Gdzie i kiedy

Online 21 kwietnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!