Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-w-2013-r-51006-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych z zakresu ZFŚS

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne tworzenia zfśs na podstawie ustawy o zfśs oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy:
• Kodeksu postępowania administracyjnego,
• Kodeksu pracy,
• Kodeksu cywilnego,
• Ustawy: o finansach publicznych, o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, o ochronie danych osobowych, o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zamówieniach publicznych, ordynacji podatkowej, o podatku dochodowym od osób prawnych, o związkach zawodowych, o emeryturach pomostowych oraz wyroków nsa.
2. Podstawy prawne wyboru, działania i uprawnień „komisji socjalnej” skład członków w tym: kto może należeć do komisji socjalnej, rodzaje upoważnień, kompetencje
3. Kompetencje administratora zfśs oraz związków zawodowych lub przedstawiciela załogi
4. Podstawy naliczania i korekty odpisu
5. Tworzenie regulaminu zfśs, z uwzględnieniem regulacji prawnych związanych z:
• Gospodarowaniem środkami funduszu,
• Określeniem osób uprawnionych
• Wyznaczeniem kryterium korzystania ze środków przez uprawnione osoby
6. Kryteria i podstawy prawne osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych form działalności socjalnej, w tym:
• Osoby uprawnione - pracownicy, osoby uprawnione - członkowie rodzin, emeryci, inne osoby,
• Zależność wysokości świadczeń urlopowych,
7. Podstawy prawne i kryteria przyznawania świadczeń na podstawie przedłożonych
• Wniosków oraz oświadczeń
• Weryfikacja oświadczeń
8. Podstawy prawne dotyczące zaniechania lub niezaniechania poboru podatku od osób fizycznych (pit i vat) przy świadczeniach dot. M.in.:
• Wypoczynku osoby uprawnionej
• Paczek dla dzieci, w tym pracujących małżeństw,
• Wycieczek emerytów i rencistów
• Części umorzenia pożyczki mieszkaniowej
• Kolonii, obozów dla dzieci
• Podstawy prawne dot. Ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku
• Z organizowaniem imprez o charakterze sportowe – rekreacyjnym, kulturalno – oświatowym, sportowo – rekreacyjnym (np. Pikniki rodzinne),
9. Wykaz niezbędnych dokumentów księgowych dot. Rozliczenia świadczeń ze środków funduszu przez administratora zfśs.
10. Ewidencja działalności socjalnej w tym:
• Przetwarzanie, archiwizowanie dokumentacji dot. Zfśs (m.in. Na podstawie ochrony danych osobowych – dane wrażliwe
11. Egzekucja zobowiązań pieniężnych z przyznanych osobie uprawnionej środków z funduszu – problemy komornicze

Informacje o prelegentach:

Doradca podatkowy, Licencjonowany Audytor Wewnętrzny, Aplikant
na Biegłego Rewidenta, Project Manager IPMA, Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland , Dyplom Mastere (MBA). Doradca-konsultant, coach, trener z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej. Od 1998 r właściciel firmy Kancelaria prawno-podatkowa „Audit” Sp. z o.o., Dyrektor ds. rozwoju w ogólnopolskiej firmie HR.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2013 r.