ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRAKTYCE

O szkoleniu

CELEM SZKOLENIA JEST:
- zapoznanie uczestników szkolenia z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16.09.2009r. – naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i odsetek od świadczeń socjalnych – nasilone kontrole ZUS !!!,
- przedstawienie zasad tworzenia i rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w świetle najnowszych zmian i orzecznictwa,
- zapoznanie uczestników z przykładowymi wzorami regulaminu ZFŚS oraz wzorami druków, wniosków i podań,
- omówienie najnowszych interpretacji Izb Skarbowych i Ministerstwa Finansów w świetle ZFŚS,
- praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z ZFŚS.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy, pracowników działów kadrowych, finansowych i socjalnych, związków zawodowych, firm zajmujących się obsługą i outsourcingiem kadrowym ,osób zajmujących się rozliczaniem ZFSŚ .

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres, i funkcje:
- podstawy funkcjonowania ZFŚS,
- istota i zakres pomocy socjalnej,
- podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
- prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.

2. Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych - zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa i orzecznictwa:
- obowiązek tworzenia ZFŚS,
- podmioty zwolnione z utworzenia funduszu.

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
- regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS,
- zasady finansowania ZFŚS
- zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 16.09.200R. (I UK 121/09):
- bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS,
- zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
- świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009r.,
- zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS.

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych NA Wyższych Uczelniach i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE). Doświadczony trener od wielu lat prowadzący szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
450
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku nie skompletowania grupy lub innych zdarzeń losowych

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!