Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zakonczenie-budowy-przekazanie-obiektu-budowlanego-do-uzytkowania-38536-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST:

* Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem.

Szkolenie skierowane jest do:

uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

* a/ Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora,
* b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant),
* c/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin),
* d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Program szkolenia:

1. Procedury prawne i formalne realizacji robót i ich znaczenie na sposób uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

2. Procedury prawne i formalne odbioru robót:

Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru;
Komisja odbiorowa kompetencje i prawa;
Zakres i sposób odbioru;
Protokół odbioru;
Rękojmia za wady i gwarancja;
Kaucja gwarancyjna;
Kary umowne

3. Procedury prawne i formalne uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
Zawiadomienie o zakończeniu robót;
Dokumentacja powykonawcza;
Obowiązkowe kontrole;
Istotne i nieistotne zmiany;

4. Samowola budowlana i jej skutki oraz sposób jej usankcjonowania;

5. Odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników i stron w procesie budowlanym

Informacje o prelegentach:

Aabsolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 prowadził działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie od 16.08.2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od 22 lipca 2009 r. pełni funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450 PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania