ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ w świetle przepisów ksh, kodeksu cywilnego, ordynacji podatkowej, kp

O szkoleniu

Cel szkolenia: omówienie i interpretacja przepisów prawnych m. inn. odpowiedzialności organów spółek kapitałowych za zobowiązania podatkowe, nieprawidłowości związane z rejestracją spółki, szkody zawinione i niezawinione, za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, przekroczenie uprawnień związanych z reprezentacją.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, członków komisji rewizyjnej, osób odpowiedzialnych za obsługę prawna i organizacyjną organów spółek oraz zainteresowanych.

Program szkolenia

I.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW KSH
1.Odpowiedzialność wobec spółki Art. 293 i 483 KSH
- art. 293 ksh: Działanie / zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu
*staranność „zawodowa”/ „sumiennego kupca”
* domniemanie winy
* odpowiedzialność a brak winy.
* odpowiedzialność członków organów spółki wobec wspólników
2. Ważność umów zawieranych przez spółkę bez zgody wspólników/akcjonariuszy
3. art. 483 ksh :
*obowiązek naprawienia szkody zarówno za straty jak i utracone korzyści
* odpowiedzialność za uchybienia względem przepisów powszechnie obowiązujących
4.Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania :
- umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy,
- obowiązek zapobiegania szkodzie
- Art. 375 KSH – wiążące polecenia, ograniczenia wynikające z ustawy, skutki i odpowiedzialność za przekroczenie ograniczeń
6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
Art. 299 –odpowiedzialnością solidarną zarządu za zobowiązania spółki
7. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki (Art.116 Ordynacji podatkowej) oraz nieprawidłowe prowadzenie rachunkowości
* powierzenie innej osobie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości- forma
8.Odpowiedzialność za zobowiązania z okresu przed rejestracją
- Art. 11 – 13 KSH – spółka w organizacji
9.Odpowiedzialność związana z : podziałem, przekształceniem, łączeniem spółek
10.Odpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu odmówią złożenia podpisu (załączając uzasadnienie odmowy)
11. Absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej
- Brak absolutorium – skutki
- Odpowiedzialność

II. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO A ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH KSH i WEWNĘTRZNYMI REGULAMINAMI
1. Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki – czynności sądowe i pozasądowe
2. Sposób reprezentowania spółki przez zarząd jednoosobowy i wieloosobowy. Skutki przekroczenia uprawnień
3. Zasady dotyczące prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łączna
4. Uchwały zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu
5. Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu innemu członkowi zarządu
6. Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu.
Umowa/statut, regulaminy jako źródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki

III. . ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW KP ORAZ SKUTKI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH NIEPRZESTRZEGANIE LUB NARUSZENIE
1. przesłanki odpowiedzialności
2. zakres odpowiedzialności za:
* rażące naruszenie przepisów prawa pracy związane z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
* nie prowadzenie prawidłowe akt osobowych,
* nie wypłacenie wynagrodzenia,
* wykroczenia przeciwko prawom pracownika
* rozliczeń wobec ZUS

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Zespół Prawników specjalistów w zakresie prawa handlowego, świadczących doradztwo dla, Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowcy na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniani przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki 40

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 790
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os., do pok. 1-os. dopłata 300,00 zł netto + VAT (ograniczona ilość), pobyt: od dnia 31 lipca (kolacja) do 3 sierpnia 2012r (obiad), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, wycieczkę z przewodnikiem, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA! Istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla osoby towarzyszącej (230,00 zł /doba - pełny pakiet: nocleg, śniadanie, obiad, kolacja)

* Potwierdzenie i Fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni roboczych przed szkoleniem
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!