Szkolenie

ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORGANIZACJA I REALIZACJA - METODY REDUKCJI KOSZTÓW

O szkoleniu

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych - zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy. Jednocześnie racjonalne zarządzanie procesem zakupów pozwala na kontrolę realizowanych zakupów oraz usprawnia komunikacje pomiędzy współpracownikami, kadra menedżerską i klientami zewnętrznymi.
Celem szkolenia jest:
• Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
• Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
• Omówienie wpływu procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów
• Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
• Nabycie umiejętności analizowania kosztów powstających w łańcuchu dostaw
• Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
• Poznanie zasad radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
• Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
• Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
• Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
• Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
• Poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw
• Redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw
W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia trenera z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.
Kto powinien wziąć udział?
Menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz Specjalistów:
-działów zakupów,
-działów zaopatrzenia,
-działów logistyki
Menedżerów oraz specjalistów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w przedsiębiorstwie

Program szkolenia

1. Organizacja zakupów w przedsiębiorstwie
a. Rola działu zakupów w przedsiębiorstwie
b. Wyznaczenie kategorii zakupowych
c. Dokument „Strategia zakupowa"
d. Dokument „Instrukcja zakupowa"
e. Tryby realizacji zakupu
f. Organizacja działu zakupów
g. Koszty zakupu
2. Polityka współpracy z dostawcą
a. Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
b. Kategoryzacja zakupów - wg wartości metoda ABC, macierz Krajic'a
c. Umowy ramowe
d. Formalizacja zasad współpracy z dostawcą - klauzule INCOTERMS
3. Organizacja i realizacja zakupów
a. Źródła informacji na temat dostawców
b. E-procurement - wykorzystanie Internetu w zakupie
c. Etapy procesu zakupu
d. Nadzór nad realizacją umów z dostawcą
4. Wybór dostawcy i formalizacja współpracy
a. Techniki negocjacji w zakupach
b. Zasady konstrukcji umowy - elementy formalne
c. Zakres odpowiedzialności stron w umowie
d. Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
e. Klauzule incoterms loco i franco w realizacji dostaw
5. Kwalifikacja dostawców
a. Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
b. Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
c. Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
d. Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
e. Audyt dostawców
f. Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców
6. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa
a. Zapasy - przyczyny powstawania
b. Rola zapasów w przedsiębiorstwie
c. Zapasy, konflikty logistyczne
d. Koszty utrzymania zapasów
e. Kategoryzacja funkcjonalna zapasów
f. Klasyfikacja zapasów metodą ABC
g. Alokacja zapasów w magazynie
h. Metody kontroli zapasów
i. Określenie optymalnej partii zamówienia - ROP, EOQ, Metoda Stałego Okresu Zamawiania
7. Transport w zakupach
a. Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
b. Konsolidacja w transporcie
c. Ocena przewoźnika
8. Minimalizacja ryzyka w zakupach
a. Źródła ryzyka związanego z zakupami
b. Ryzyko związane z dostawcą
c. Ocena ryzyka
d. Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
e. Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat
Dr Marek Kasperek
Doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki, stażysta w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS.
Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych i przedstawicieli jednostek samorządowych. Współpracownik GARR, MŚP, PTE oraz licznych firm szkoleniowych i konsultingowych.
Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 maja 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • • zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie • do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • pełne wyżywienie • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!