Szkolenie: Zamknięcie roku podatkowego - przygotowanie do złożenia deklaracji za rok 2016-Warszawa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamkniecie-roku-podatkowego---przygotowanie-do-zlozenia-deklaracji-za-rok-2016-warszawa-68202

Informacje o szkoleniu

 • Zamknięcie roku podatkowego - przygotowanie do złożenia deklaracji za rok 2016-Warszawa


  ID szkolenia: 68202
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne Golden Flor Sky
  Al.Jerozolimskie 123 a
  02-017 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 31.01.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie prowadzone będzie w nowej formule.

W pierwszej kolejności Prowadzący zaprezentuje przepis podatkowy, do którego przedstawi jego interpretacje a następnie omówi związane z nim orzecznictwo.

Podczas szkolenia omówione zostaną również najważniejsze zmiany, które weszły w życie w bieżącym roku, a mające największy wpływ na prawidłowe rozliczenie podatkowe za rok 2016.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o aktualne interpretacje organów skarbowych a także wyroki sądów WSA i NSA.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się rozliczaniem podatków oraz przygotowują się do podatkowego zamknięcia roku.

Podczas szkolenia będą omawiane przepisy podatkowe mające istotny wpływ na roczne rozliczenie podatków.

Program szkolenia:

PODATKI DOCHODOWE

I. Przychody i koszty podatkowe

Powstanie przychodu i jego korekta w świetle aktualnego orzecznictwa;
Przychody i koszty w ramach źródeł uzyskania przychodu w podatku PIT;
Korekta kosztu podatkowego w świetle aktualnych przepisów i orzecznictwa;
Koszty pośrednie i bezpośrednie – rozliczenie na przełomie lat, koszty po zamknięciu sprawozdania;
Wybrane wydatki niestanowiące kosztu – reprezentacja, kary umowne;
Rozliczenie wierzytelności przeterminowanych;
Wybrane zagadnienia dot. amortyzacji, w tym obniżanie stawek amortyzacyjnych.
II. Świadczenia na rzecz pracowników

Przychód pracownika w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014r., sygn. akt. 7/13 – kiedy powstaje ?
Wykorzystywanie samochodów służbowych przez pracowników;
Odzież służbowa dla pracowników, programy rabatowe;
III. Pozostałe zagadnienia przy rozliczeniu rocznym

Odsetki od pożyczek - zasady stosowania tzw. cienkiej kapitalizacji;
Wynagrodzenia zarządów spółek kapitałowych;
Rozliczenie straty z lat poprzednich;
Terminy i zasady wyboru określonych sposobów zapłaty zaliczki na podatek dochodowy;
Deklaracje roczne i załączniki do nich.
PODATEK VAT

I. Podmiot opodatkowania

Podmiot czynny w podatku VAT – źródła weryfikacji;
Brak rejestracji kontrahenta – korekty faktur i deklaracji;
Charakter rejestracji podmiotu na potrzeby podatki VAT;
II. Przedmiot i obowiązek podatkowy

Czynności opodatkowane;
Obowiązek podatku przy dostawie towarów, w tym w transakcjach międzynarodowych;
Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług, w tym przy imporcie usług;
III. Dokumentowanie transakcji w podatku VAT

Moment wystawienia faktury, w tym faktury zaliczkowej i końcowej;
Korekty faktur i faktury puste;
Faktura tworząca obowiązek podatkowy;
Faktura wewnętrzna przy przekazaniu towaru na cele prywatne, a jego sprzedaż lub zbycie (art. 7 ust 2 Ustawy) i zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 2 Ustawy;
III. Rozliczenia wybranych transakcji

Rozliczenia samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
Korekty roczne w podatku VAT - system korekt na przykładzie samochodów osobowych oraz nieruchomości.

Informacje o prelegentach:

r Krzysztof Biernacki
przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 429,27 zł brutto - Cena-349 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: Zamknięcie roku podatkowego - przygotowanie do złożenia deklaracji za rok 2016-Warszawa