Szkolenie

Zamówienia na dostawy i usługi: praktyczne przykłady, tworzenie warunków udziału i kryteriów oceny ofert

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które od strony praktycznej omawia zasady udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi. Przykłady z życia, ćwiczenia i warsztaty pomogą wypracować optymalne rozwiązania, które uczestnicy będą mogli z łatwością zastosować w swojej codziennej pracy.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Pracownicy merytoryczni

Program szkolenia

Program


Specyfika zamówień na usługi i dostawy – zasady tworzenia prawidłowych opisów przedmiotu zamówienia uwzględniających interes Zamawiającego i jednocześnie zapewniających uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców
Usługi o charakterze niepriorytetowym – sposoby udzielania zamówień, pojęcie „innej usługi”, ułatwienia w udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe
Zasady udzielania zamówień w przypadku usług niepriorytetowych poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentowanie postępowań
Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu w sposób który umożliwi wybór wykonawcy faktycznie dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia
Opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjów – w świetle najnowszego orzecznictwa
Kryteria oceny ofert w tym: kryteria pozacenowe z uwzględnieniem różnorodnych odniesień do przedmiotu zamówienia, rozszerzone kompetencje zamawiającego w zakresie formułowania kryteriówZamówienia na usługi i dostawy do progu 30 tys. euro – zasady udzielania w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Tworzenie istotnych postanowień umowy dla dostaw i usług, prawidłowe i elastyczne kształtowanie zapisów umowy

przedmiotu umowy
wynagrodzenia i warunków płatności
waloryzacji wynagrodzenia w umowach długoterminowych
terminu realizacji
procedury odbioru
kar umownych i odpowiedzialności
gwarancji
odbiór dzieła, autorskie prawa majątkowe – specyfika poszczególnych rodzajów zamówień

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
IWONA HOLKA

• Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – podyplomowe studia Zarządzanie Projektami i jest w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
• Posiada praktyczne doświadczenie
m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań
i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych
ze środków UE, koordynowała prace związane
z zamówieniami publicznymi.
• Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 lutego 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 lutego 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!