Zamówienia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów w gminach

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 495 PLN
Zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień publicznych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów w gminach. Na szkoleniu dowiesz się, jak sprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia w tym zakresie oraz jak efektywnie zorganizować cały system związany z odpadami.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Pracownicy merytoryczni

Program szkolenia

Program
ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W GMINACH

Przepisy prawne mające zastosowanie w omawianym zakresie
Organizacja systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów w świetle obowiązujących przepisów


PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W GMINACH

Opis przedmiotu zamówienia
Ustalenie wartości zamówienia
Wybór trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności

Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków (wspólna oferta, korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego)
Opis kryteriów oceny ofert
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy
Klauzule waloryzacyjne zawarte w treści umowy

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Ikar

POZNAŃ

ul. Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
495
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!