Zamówienia na usługi projektowe i roboty budowlane, w tym w formule "zaprojektuj i wybuduj"

O szkoleniu

Czego potrzebujesz, by ogłosić i efektywnie przeprowadzić zamówienie publiczne na roboty budowlane, nadzór inwestorski lub prace projektowe?

Na szkolenie ekspert omówi najważniejsze zmiany które weszły w życie, tj.: nowe rozporządzenia, wymagania Programu Polski Ład i ustawa o elektromoblności.

A jeszcze więcej dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu, które w 26 punktach omówi szczegółowo tą tematykę. Od wymagań w opisie przedmiotu zamówienia po umowy!

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie, które przygotwuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką.

Program szkolenia

Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane:

 • Zamówienie na prace projektowe;
 • Zamówienie na wykonanie robot budowlanych,
 • Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego:

 • Dokumentacja projektowa oraz STWIORB,
 • Program funkcjonalno- użytkowy.

Przedmiotowe środki dowodowe.

Szacowanie wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane:

 • Kosztorys inwestorski;
 • Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych.

Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Zasady podziału zamówień.

Wymagania do opisu przedmiotu zamówienia-wynikające z ustawy o elektromobilności.

Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy..

Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe.

Przetarg nieograniczony.

Tryb podstawowy.

Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne.

Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności.

Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy.

Podmiotowe środki dowodowe.

Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane.

Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy.

Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp.

Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia.

Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.

Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.

Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać.

Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego ładu.

Pytani i odpowiedzi.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

EWA WIKTOROWSKA

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!