Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AKTUALNE ZMIANY, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I PROBLEMY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-aktualne-zmiany-najczesciej-popelniane-bledy-i-problemy-49907-id71

Informacje o szkoleniu

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AKTUALNE ZMIANY, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I PROBLEMY


  ID szkolenia: 49907
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Senator ****
  Wyzwolenia 35
  78-131 Dźwirzyno k/Kołobrzegu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  21 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena 2300.00 zł netto (2829.00 zł brutto)
Promocja
1980.00 zł netto (2435.40 zł brutto)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 3.06.2013 r.


Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami i praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych oraz skutecznym ubieganiem się o zamówienia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy oraz problemy związane z zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Szkolenie dostarczy Uczestnikom kompleksowej wiedzy o procedurze przeprowadzania zamówień publicznych oraz zapozna z metodami właściwego reagowania na niespodziewane sytuacje, w jakich znajdują się Zamawiający i Wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

Szkolenie skierowane jest do:

prawników,
radców prawnych,
członków komisji przetargowych,
osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, jak również osób ubiegających się o nie,
wszystkich zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zamówień publicznych i sygnalizacja „momentów niebezpiecznych" w zamówieniach:

rozwój zamówień publicznych i stan obecny - 2012r.,
najnowsze zmiany w procedurach zamówień publicznych,
ważne zasady udzielania zamówień publicznych i tajemnica przedsiębiorstwa,
elementy i momenty niebezpieczne, skutkujące odpowiedzialnością.

2. Rola wykonawcy i zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego.

3. Praktyczna charakterystyka trybów udzielania zamówienia publicznego ze wskazówkami i lokalizacją najczęściej spotykanych błędów:

przetarg nieograniczony i ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia,
zapytanie o cenę,
„wolna ręka",
aukcja i licytacja elektroniczna,

4. Ćwiczenia praktyczne - niespodziewane sytuacje w jakich znajdują się Zamawiający i wykonawcy w postępowaniach - rozwiązywane metodą krok po kroku wraz z wnioskami jak ich uniknąć w przyszłości.

5. Oferta w przetargu nieograniczonym - charakterystyka „oferty" w postępowaniu przetargowym - przykładowe formularze ofertowe ze wskazówkami jak uniknąć błędów na etapie składania ofert (Wykonawcy) i na etapie badania ofert (Zamawiający), cena w ofercie wraz ze stawką podatku VAT, podpis czy parafa, inne błędy w ofertach.

6. Załączniki do oferty i błędy w załącznikach - wymagane w przykładowym postępowaniu:

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
zaświadczenia o niekaralności - zwykłe i dla podmiotów zbiorowych,
koncesje, zezwolenia lub licencje - praktyka w przetargach,
Uprawnienia osób wykonujących zamówienie - dokumenty i problematyka z nimi związana,

7. Ćwiczenia praktyczne - jak unikać błędów :

sposób składania odwołań i „informacji" i liczenia terminów,
kwestia braku żądania dokumentu, zakresu żądania, formy wadium, interesu prawnego,
forma pisemna a elektroniczna,
prawo podejmowania określonych czynności w postępowaniu,
wykaz robót - nieoznaczenie wymaganej wysokości roboty, usługi lub dostawy, dwuznaczność referencji.

8. Próbki w postępowaniach przetargowych - składanie i uzupełnianie,

9. Kryteria inne niż najniższa cena - ocena jakości w praktyce,

10. Dokumenty do oferty najczęściej żądane - cz. I

wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie - jak uniknąć błędów,
wykaz dostaw/usług/ wykonanych w ciągu trzech lat i referencje,
wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu pięciu lat - zagadnienia praktyczne,

11. Studium przypadku i ćwiczenia praktyczne :

wykluczenie przygotowującego projekt,
poświadczanie z zgodność z oryginałem,
uzupełnianie dokumentów,
interes prawny wykonawcy ze zbyt wysoką ofertą.

12. Jak uchronić się przed błędami - zajęcia praktyczne w postaci postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„zlokalizowanie" zamówienia - wszystkie możliwe źródła,
analiza ogłoszenia o zamówieniu - czy narusza ono zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - co musi być a czego nie może być w ogłoszeniu?
analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
czynności zamawiającego od momentu ogłoszenia do momentu składania ofert i ich prawidłowość pod kątem zgodności z prawem i zasadami udzielania zamówień,
otwarcie ofert i czynności po otwarciu ofert w kontekście zasady jawności,

13. Postępowanie odwoławcze:

jak prawidłowo sporządzić odwołanie - elementy konieczne, podpisanie, termin składania,
skarga do Sądu Okręgowego - co muszą zawierać, forma i wysokości wpisów, kto może wnosić i kiedy.

14. Załączniki do oferty/wniosku - dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową wykonawcy:

informacja z banku o zdolności kredytowej i wysokości posiadanych środków,
sprawozdanie finansowe i polisa OC,

15. Właściwe analizowanie oferty - przed składaniem (dla wykonawców) - na etapie sprawdzania (dla Zamawiających).

16. Studium przypadku i zajęcia praktyczne:

wniosek o informację publiczną,
wadium - gwarancja bankowa - sposób liczenia terminu,
sprawozdanie finansowe - ocena,
konsorcjum - podpisywanie oferty i dokumentów,
brak podpisu na dokumencie,
pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej.

17. Poprawiać czy nie poprawiać - odpowiedź na przykładach praktycznych odnośnie omyłek i błędów w postępowaniach.

18. Nowelizacja ustawy o dyscyplinie finansów publicznych - odpowiedzialność urzędników za czynności w postępowaniach.

19. Dyskusja i zakończenie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Mec. Grzegorz Mazurek - adwokat - praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Obecnie adwokat zajmujący się głównie zamówieniami publicznymi, dochodzeniem należytego wykonania umowy, dyscypliną finansów publicznych. Prowadził wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań - zarówno z zakresu informatyki jak i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1980,00 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Cena obejmuje: Pobyt: od 16.06.2013 r. (kolacja) do 19.06.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie do pok. 1-os. dopłata 360 zł +VAT pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną uczestnicy mogą BEZPŁATNIE korzystać z AQUA PARKU (3-torowy basen sportowy, 3 x jacuzzi, kompleks 5 saun, basen z licznymi atrakcjami wodnymi tj.: podwodne bicze, przeciwprądy, kaskady wodne, strumienice, parasole z tryskającą z góry wodą oraz brodzik ze zjeżdżalnią dla najmłodszych) oraz profesjonalnej siłowni.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AKTUALNE ZMIANY, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I PROBLEMY