Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Dowódcy Jednostki Wojskowej, Wojskowego Oddziału Gospodarczego

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych do Zakopanego. Program został przygotowany specjalnie z myślą o dowódcach jednostek wojskowych, Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Na spotkaniu poruszone zostaną problemy z zamówieniami publicznymi specyficzne dla tego typu instytucji.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia


Definicja postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Definicje legalne i ich znaczenie dla procedury udzielania zamówień
cykl życia produktu
newralgiczne roboty budowlane
newralgiczny sprzęt
newralgiczne usługi
zakupy cywilne
Okoliczności wyłączenia stosowania ustawy
Wartość zamówienia zobowiązująca zamawiającego do stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Planowane zmiany w zakresie podniesienia progu obowiązywania ustawy Pzp
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
Biegły w zamówieniach publicznych
Tryby negocjacyjne
Doradztwo w drodze dialogu technicznego

Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji

Niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowych – wybrane aspekty dzielenia zamówienia na części
Prawo opcji oraz umowa ramowa jako instrument porządkujący zakupy dostaw i usług
Błędne decyzje dotyczące przyjętej formy wynagrodzenia umownego
Błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa określane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa dostaw

Źle dobrane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Warunek związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia

Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia

Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
Opis kryteriów oceny
Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji
Kryteria oceny ofert w zamówieniach w dziedzinach obronności bezpieczeństwa:
kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2
koszt cyklu życia produktu
rentowność
serwis posprzedażny i pomoc techniczna
bezpieczeństwo dostaw
interoperacyjność oraz właściwości operacyjne

Lekceważenie problemu „rażąco niskiej ceny” – zasady prawidłowego ustalania, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę


Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego w świetle nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r.


Definicja umowy o podwykonawstwo
Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ.
Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa
Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 marca 2014
Hotel Fian

Zakopane

Chałubińskiego 38

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!