Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych w obliczu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się:

- jak będzie przebiegał proces udzielania zamówień wg nowej ustawy

- jakie są nowe obowiązki komórek merytorycznych

- jak przygotować postępowanie.

Poznasz krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia.
Kto powinien wziąć udział?

jednostek działąjących w opraciu o przepisy zamówień publiczych

Program szkolenia

Organizacja procesu udzielania zamówień wg nowej ustawy:

 • planowanie zamówień: nowe obowiązki komórek merytorycznych,
 • uwzględnianie polityki zakupowej państwa: czym jest polityka zakupowa państwa i w jaki sposób wpływa na przygotowywanie i udzielanie zamówień;
 • stosowanie zasady efektywności ekonomicznej w praktyce w zamówieniach poniżej i powyżej progu unijnego. Czym jest i na czym powinno polegać efektywne dokonywanie zakupów;
 • analiza potrzeb przed wszczęciem postępowania: co ma zawierać, jak w praktyce przygotować analizę, na czym polega założenie wariantowości rozwiązań, kiedy dokument powinien powstać i czy dla każdego zamówienia od nowa?
 • wstępne konsultacje rynkowe – w jaki sposób należy je przeprowadzić, jak należy je dokumentować, co z tajemnicą przedsiębiorstwa, w jaki sposób konsultacje mogą wspomóc zamawiającego, ryzyka związane z prowadzeniem konsultacji;
 • agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
 • prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia według zasad w nowej ustawie,
 • dzielenie zamówień na części,
 • nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
 • zamówienia udzielane zgodnie z art.  30 ust. 4 (dawne 6a ustawy Pzp) – zasady, ryzyka, omówienie.

Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych – nowe zasady składana oświadczeń o braku konfliktu interesów. Zasady odpowiedzialności merytorycznych członków komisji w świetle zasady rozliczalności czynności;

Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:

 1. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
 2. czym są przedmiotowe środki dowodowe i jakie są nowe możliwości zamawiającego w zakresie ich żądania?
 3. określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
 4. formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert
 5. cykl życia produktu, kalkulatory – stosowanie i wdrażanie w projektowane zamówienia
 6. rozsądne aspekty społeczne i środowiskowe – gdzie warto ich wymagać i jak je egzekwować na etapie realizacji
 7. Umowy o pracę, Marginalizowani;

Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:

 1. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ – kiedy już nie modyfikujemy tylko musimy unieważnić;
 2. wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
 3. ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ocena ofert: poprawa omyłek,
 • odrzucenie oferty – nowe przesłanki!
 • unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania

Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek nowej ustawy Pzp;

Umowy po nowemu

 1. tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
 2. zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy.  
 3. katalog klauzul abuzywnych – czego w umowie nie może być;
 4. waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów;
 5. nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 6. Nowe regulacje dotyczące Podwykonawców;

Raport z ewaluacji umowy i ogłoszenie z realizacji umowy nowe obowiązki merytorycznych komórek

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

IWONA HOLKA

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
995
Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!