Zamówienia publiczne dla początkujących.

O szkoleniu

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami obowiązującymi przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne zastosowanie tych zasad. Omówienie zasad w oparciu o przykłady występujące w praktyce, powoduje, że przepisy prawa zamówień publicznych stają się jasne i zrozumiałe.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez trenera, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówień publicznych nabytą  podczas pracy po stronie wykonawcy, zamawiającego ale również jako wieloletniego arbitra zamówień publicznych. Uczestnictwo w szkoleniu z pewnością nie będzie czasem straconym.

Kto powinien wziąć udział?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!

Szkolenie kierowane jest do osób rozpoczynających pracę oraz początkujących o małym doświadczeniu w zamówieniach publicznych.

Program szkolenia

 1. PRZEPISY REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Ustawa z dnia 19 września 2020r.. Prawo zamówień publicznych

 • Rozporządzenia wykonawcze

 • Przepisy Kodeksu Cywilnego stosowane w sprawach nieuregulowanych ustawą.

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Jawność postępowania

 • Równe traktowanie wykonawców

 • Zapewnienie uczciwej konkurencji

 • Przejrzystość postępowania

 • Efektywność zamówień

 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania

 1. STRONY POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • ZAMAWIAJĄCY

 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna osób

 • WYKONAWCA,

 • Określenie warunków wymaganych od wykonawców

 • Wykluczenie wykonawców ustawowe  w tym również wynikające z przepisów „restrykcyjnych” 

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

 • WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE,

 • Reprezentacja wykonawców

 • Wspólne wykazanie spełnienia warunków

 • Podział zakresu obowiązków poszczególnych wykonawców

 • Odpowiedzialność solidarna wykonawców

 • POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH WYKONYNAWCÓW

 • obowiązku podmiotu udostępniającego zasoby

 • odpowiedzialność udostępniającego zasoby

 1. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ

 • Plan finansowy jednostki

 • Planowanie zamówień

 • Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • Sporządzenie analizy potrzeb i wymagań

 • Opisanie przedmiotu zamówienia

 • Ustalenie wartości zamówienia

 • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia

 • Opracowanie dokumentów zamówienia (w zależności od wybranego trybu - Specyfikacja warunków zamówienia, Opis potrzeb i wymagań)

 • Wymagania dotyczące wadium

 • Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu w zależności od wybranego trybu.

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH

 • ZASADY WYBORU TRYBU POSTĘPOWANIA

 • ZAMÓWIENIA PODPROGOWE:

 • Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji

 • Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

 • Tryb podstawowy z zastosowaniem negocjacji

 • Negocjacje bez ogłoszenia

 • Zamówienie z wolnej ręki

 • ZAMÓWIENIA NADPROGOWE

 • Przetarg nieograniczony

 • Przetarg ograniczony

 • Negocjacje z ogłoszeniem

 • Dialog konkurencyjny

 • Partnerstwo innowacyjne

 • Negocjacje bez ogłoszenia

 • Zamówienie z wolnej ręki

 1. SKŁADANIE I OCENA OFERT

 • czynności podczas otwarcia ofert

 • badanie i wyjaśnianie treści ofert

 • wybór oferty najkorzystniejszej

 1. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

 • UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 • Termin zawarcia umowy

 • Wprowadzanie zmian do zawartej umowy

 • Zasady waloryzacji umów wynikająca ze zmiany warunków niezależnych od stron umowy

 • Zatrudnienie podwykonawców

 • Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • Raport z wykonania umowy

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 • Okoliczności unieważnienia postępowania

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!