Szkolenie

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres stosowania ustawy, wyłączenia stosowania ustawy, podstawowe pojęcia, zamówienia podprogowe do 130 000 zł, progi kwotowe zamówień publicznych, zamówienia wielorodzajowe, plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, kryteria kwalifikacji wykonawców, Specyfikacja Warunków Zamówienia, tryby udzielania zamówień o wartości powyżej i poniżej progów unijnych, zakończenie postępowania.

Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Cele szkolenia:
Wprowadzenie i omówienie podstawowych definicji i mechanizmów stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uzyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - szczególnie w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu oraz stosowania trybów dla zamówień o wartości zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • uczestnicy procesu zakupowego po stronie zamawiającego oraz wykonawców,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • osoby przygotowujące dokumentację przetargową, osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

Program szkolenia

Wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy towarzyszące,
 • zakres stosowania ustawy,
 • wyłączenia stosowania ustawy,
 • podstawowe pojęcia słowniczka nowej ustawy,
 • zamówienia podprogowe do 130 000 zł,
 • progi kwotowe zamówień publicznych,
 • zamówienia wielorodzajowe,
 • plan postępowań.
   

Wstępne konsultacje rynkowe.

Opis przedmiotu zamówienia wg. nowej ustawy Pzp:

 • opis przedmiotu zamówienia dla dostaw i usług,
 • opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych,
 • równoważność w opisie przedmiotu zamówienia.
   

Szacowanie wartości zamówienia wg. nowej ustawy Pzp:

 • szacowanie zamówienia dla dostaw i usług,
 • szacowanie zamówienia na roboty budowlane,
 • szacowanie w prawie opcji.
   

Kryteria kwalifikacji wykonawców:

 • warunki przedmiotowe - przedmiotowe środki dowodowe,
 • warunki podmiotowe - podmiotowe środki dowodowe,
 • przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe i fakultatywne.
   

Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Tryby udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych:

 • przetarg nieograniczony.
   

Tryby udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych:

 • tryb podstawowy.
   

Zakończenie postępowania:

 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • przesłanki unieważnienia postępowania,
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
   

Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 9 - 10 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21 - 22 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!