Szkolenie

Zamówienia publiczne dla praktyków po nowelizacji z 29 sierpnia 2014r. Ucz się na błędach innych!

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla wszystkich pracowników działów zamówień publicznych. Na spotkaniu, w bardzo praktyczny sposób, zostaną przekazane sposoby na usprawnienie stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym uproszczenie pracy działu zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników jednostek administracji publicznej

Program szkolenia

CZY CHCESZ MIEĆ DO CZYNIENIA Z FIRMĄ NIESOLIDNĄ? - KONSTRUOWANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH RZETELNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POSTĘPOWAŃ W POLSCE


Cel określenia warunków dotyczących efektywności i rzetelności
Warunek udziału w postępowaniu jako skuteczny „zakaz wjazdu“ dla firm niesolidnych
„Proporcjonalne“ konstruowanie warunków dotyczących rzetelności i efektywności
Dokumenty i oświadczenia służące ocenie rzetelności i efektywności wykonawcy – jak radzić sobie w przypadku zatajenia informacji o niewykonanych lub nienależycie wykonanych umowach?


„JAKA PŁACA TAKA PRACA“ – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W PROCEDURZE BADANIA RAŻĄCO NISKIEJ CENY


Wskazówki dotyczące wystąpienia rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena jako

Czyn nieuczciwej konkurencji
Wyraz braku doświadczenia wykonawcy
Wyraz dostrzeżonych błędów w SIWZ na przykładzie wybranych postępowań w Polsce

Na czym polegają konsultacje dotyczące rażąco niskiej ceny?
Zaufać oświadczeniu wykonawcy czy zażądać dowodów – mechanizmy skutecznej oceny rzetelności kalkulacji ceny
Zmiany w zakresie procedury badania rażąco niskiej ceny określone w nowej dyrektywie zamówieniowej 2014/24/UE


MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – KTO MA WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?


Zobowiązanie do osobistego wykonania

Kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
Prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw

Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców


USTALANIE POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT JEST ŁATWE! – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW


Podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie
Poprawny dobór kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów


INSTRUMENTY OPTYMALIZACJI WYDATKÓW W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTU NIE MOŻNA OPISAĆ Z GÓRY CO DO ZAKRESU („ZAMÓWIENIA WIRTUALNE”) - NA PRZYKŁADZIE ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH, BILETÓW LOTNICZNYCH, USŁUG NAPRAW URZĄDZEŃ


Zawieranie umów ramowych w systemie zamówień publicznych

Definicja umowy ramowej
Szacowanie wartości zamówień objętych umowa ramową
Tryb postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
Procedura udzielania zamówień objętych umową ramową

Prawo opcji

Co to jest opcja?
Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
Zasady korzystania z prawa opcji

Zamówienie uzupełniające

Ocena spełnienia przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki
Dokumentowanie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Gdzie i kiedy

Wrocław 11 - 12 grudnia 2014
Scandic Wrocław

Wrocław

Piłsudskiego 49

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Katowice 10 - 11 grudnia 2014
Angelo Hotel Katowice

Katowice

al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9 - 10 grudnia 2014
Chopin Hotel Cracow

Kraków

Podwale Grodzkie 16

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 4 - 5 grudnia 2014
Scandic Gdańsk

Gdańsk

Podwale Grodzkie 16

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 4 - 5 grudnia 2014
Hotrl Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 grudnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!