Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak przygotować ofertę, aby wygrać przetarg?

O szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest przeanalizowanie przygotowania oferty ze szczególnym uwzględnieniem tych zapisów, które budzą najwięcej wątpliwości. Proponowane uczestnikom ćwiczenia odnoszą się do tych fragmentów oferty, na które Zamawiający zwracają szczególną uwagę lub stanowią podstawę odrzucenia oferty. Trener zwróci uwagę na najczęściej popełniane przez Wykonawców błędy.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Nie daj się wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia!

Potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia - poświadczenia należytego wykonania i inne dokumenty
Ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
Poleganie na zasobach innych podmiotów – na co zwrócić uwagę przygotowując pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotów trzecich?
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia – zasady wykazywania spełniania warunków przez partnerów konsorcjum
Jakie oświadczenia i dokumenty podlegają uzupełnieniu?

Możesz pomóc Zamawiającemu w sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia!

Zasady wszczynania i prowadzenia dialogu technicznego
Źródła dostępu do informacji o dialogu i jego wynikach

Złóż ofertę niepodlegającą odrzuceniu!

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ – kiedy oferta podlega odrzuceniu, a kiedy można ją poprawić?
Czyn nieuczciwej konkurencji – zmowa przetargowa, utrudnianie dostępu do rynku,
Niewłaściwa stawka podatku VAT i inne błędy w obliczeniu ceny,
Rażąco niska cena – zasady składania wyjaśnień w sytuacji ich żądania przez Zamawiającego.

Walcz o swoje prawa!

Zasady korzystania ze środków ochrony prawnej – kiedy warto wnieść odwołanie?
Składanie zapytań do Zamawiającego,
Dostęp do protokołu postępowania i załączników sporządzanych przez Zamawiającego i innych Wykonawców.

Płać podwykonawcom, bo Zamawiający może odstąpić od umowy!

Definicja umowy o podwykonawstwo.
Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa, a poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane.
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 kwietnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!