Zamówienia publiczne dla Wykonawców - jak składać oferty i ubiegać się o zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy kluczowe zagadnienia związane z procesem ubiegania się o zamówienie, tj. wskażemy tryby podstawowe stosowane przez zamawiających, omówimy kryteria kwalifikacji, omówimy środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe, a także zasady dotyczące składania i otwarcia ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienie postępowania.

2-dniowe praktyczne warsztaty dla wykonawców obejmują zagadnienia związane z uczestnictwem wykonawców w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie dotyczą zasad przygotowania i skutecznego złożenia oferty przetargowej.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie w sposób praktyczny przepisów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej,
 • Omówienie definicji, mechanizmów oraz trybów stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. w ujęciu praktycznym.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uzyskanie wiedzy i podniesienie kompetencji pracowników w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procesach ofertowania,
 • Rozwinięcie umiejętności korzystania ze środków ochrony prawnej jak odwołania czy skargi do sądów,
 • Zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Przygotowanie do praktycznego stosowania przepisów, by zapewnić sprawność i płynność w działaniu firmy w obszarze związanym z uzyskiwaniem zamówień.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w procesach zakupowych realizowanych na podstawie ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej oraz powyżej progów unijnych.

Program szkolenia

 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych i akty prawne towarzyszące:
  • podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych:
  • publikatory urzędowe,
  • baza konkurencyjności,
  • protokół postępowania.
 3. Wstępne konsultacje rynkowe według ustawy Pzp.
 4. Opis przedmiotu zamówienia wg. Nowej ustawy Pzp:
  • opis przedmiotu zamówienia i pojęcie równoważności,
  • opis przedmiotu zamówienia i normy PN/EN,
  • orzecznictwo KIO i równoważność w opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Kryteria kwalifikacji wykonawców:
  • warunki przedmiotowe i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków – przedmiotowe środki dowodowe,
  • etykiety jako przedmiotowe środki dowodowe,
  • warunki podmiotowe,
  • przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe i fakultatywne,
  • dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania – podmiotowe środki dowodowe,
  • wykluczenie wykonawców – przepisy sankcyjne.
 6. Skuteczne przygotowanie oferty:
  • analiza SWZ – ćwiczenia,
  • forma oferty,
  • wymagania dotyczące konsorcjum,
  • wymagania dotyczące podmiotów trzecich,
  • rola podwykonawstwa,
  • wadium w ofercie – analiza dokumentów.
 7. Złożenie oferty przetargowej:
  • awaria platformy zakupowej i złożenie oferty,
  • wycofanie oferty,
  • otwarcie ofert.
 8. Ocena złożonej oferty:
  • wezwanie do wyjaśnień treści oferty,
  • wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie TZO,
  • wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty po TZO,
  • badanie rażąco niskiej ceny,
  • poprawienie omyłek,
  • tajemnica przedsiębiorstwa – ocena, uzasadnienie.
 9. Odrzucenie oferty w postępowaniu.
 10. Unieważnienie postępowania i skutki.
 11. Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp:
  • klauzule abuzywne,
  • prawo opcji,
  • zmiana treści umowy,
  • analiza treści umowy.
 12. Środki ochrony prawnej:
  • odwołanie,
  • skarga,
  • przygotowanie odwołania do KIO.
 13. Tryby udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
 14. Dyskusja, case study, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje indywidualnych przypadków.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!