Zamówienia publiczne dla Wykonawców - jak składać oferty i ubiegać się o zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy kluczowe zagadnienia związane z procesem ubiegania się o zamówienie, tj. wskażemy tryby podstawowe stosowane przez zamawiających, omówimy kryteria kwalifikacji, omówimy środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe, a także zasady dotyczące składania i otwarcia ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienie postępowania.

Cele szkolenia:
- wprowadzenie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w rozwiązania prawne nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać już za kilka miesięcy.
- przygotowanie się do zmian, by zapewnić sprawność i płynność w działaniu firmy w obszarze związanym z uzyskiwaniem zamówień po 1.01.2021 r.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zapoznanie się z zasadami ubiegania się o zamówienia zgodnie z nowymi przepisami,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania ze środków ochrony prawnej jak odwołania czy skragi do sądów,
 • podniesienie kompetencji pracowników i przygotowanie się do działania w oparciu o nowe przepisy,
 • zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

 1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.:
  • progi kwotowe,
  • systematyka nowej ustawy Pzp.
    
 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp:
  • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • udostępnienie zasobów,
  • podmiotowe środki dowodowe,
  • przedmiotowe środki dowodowe.
    
 3. Proces ubiegania się o zamówienie według nowych zasad - od złożenia oferty do rozstrzygnięcia:
  • składanie ofert,
  • otwarcie ofert,
  • ocena ofert,
  • odrzucenie oferty,
  • wybór najkorzystniejszej oferty,
  • unieważnienie postępowania.
    
 4. Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych:
  • przetarg nieograniczony  - omówienie zmian,
  • przetarg ograniczony - omówienie zmian.
    
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
  • tryb podstawowy - omówienie nowego trybu,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
    
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp:
  • obowiązkowe elementy umowy wprowadzone ustawą,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zmiana treści umowy,
  • podwykonawstwo.
    
 7. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
  • odwołanie do KIO,
  • skarga do sądu,
  • pozasądowe formy rozwiązywania sporów.
    
 8. Dyskusja, case study, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

09.00-16.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 26 wrzesień 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 maj 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 13 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 21 styczeń 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!