Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-dla-zaawansowanych-certyfikowane-szkolnie-online-76025-id802

Informacje o szkoleniu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:

-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej z wieloletnią praktyką w realizacji zamówień;
-zaawansowani specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy i innych jednostkach podlegających reżimowi pzp;
-zaawansowani specjaliści ds. ofertowania w firmach uczestniczących w postępowaniach opartych o prawo zamówień publicznych po stronie Wykonawcy
-wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych na poziomie zaawansowanym, w tym audytorzy i pracownicy do spraw kontroli zamówień.

Cel szkolenia:

- Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia w zakresie realizacji zamówień publicznych – w odniesieniu do tzw. zamówień klasycznych zarówno od strony Wykonawców, Zamawiających jak audytorów oraz osób kontrolujących zamówienia
- Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego.
- Warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zapoznać się z zagrożeniami i korzyściami wynikającymi z udziału w rynku zamówień publicznych.
- Będzie rozprawa przed KIO, prawie na serio … ;), będzie przygotowanie części oferty, będzie doskonalenie siwz, będzie się działo …;)
- Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
- Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach zaawansowanych, które chcą zdobyć pogłębić swoją wiedzę w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.
- Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

-zapoznać się z koncepcją nowego prawa zamówień publicznych, odpowiednio do aktualnego postępu legislacyjnego,
-zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne – w kontekście trudnych stanów faktycznych i konieczności podejmowania decyzji – tam gdzie problem jest ocenny,
- rolą i znaczeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w kontekście rekomendacji audytora, traktowanej jak element prewencji w eliminowaniu ryzyk,
-systemem ochrony praw wykonawców – z uwzględnieniem praktycznej wiedzy byłego arbitra i potrzebnych wskazówek jak uczestniczyć w odwołaniu zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.
- udoskonalić umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia,
- pogłębić kwalifikacje, cenione przez pracodawców.

Program szkolenia:

Program szkolenia

Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień 1
1. Identyfikacja naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych w celu wyeliminowania ryzyk, korekt finansowych i innych sankcji za naruszenie przepisów ustawy Pzp. wykład interaktywny w tym analiza orzecznictwa, wyników kontroli Prezesa UZP - przykłady konkretnych problemów i poszukiwanie rozwiązań.
2. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia:
Planowanie postępowania – wykład interaktywny - problemy i rozwiązania
Określenie wartości zamówienia – praktyczne ćwiczenia
Trudności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia – wykład interaktywny
Wykonawca- wymagania wobec wykonawców – jak wysoko należy postawić poprzeczkę i co ew. kwestionować ? - historie i analogie
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - case study i praktyczne ćwiczenia.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Elementy istotne SIWZ
Opracowywanie SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
- case study i praktyczne ćwiczenia.
5. Tryby udzielania zamówień – identyfikacja błędów w realizacji konkretnej procedury – praktyczne ćwiczenia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg ograniczony.
Negocjacje z ogłoszeniem.
Zamówienie z wolnej ręki.
Negocjacje bez ogłoszenia.
Dialog konkurencyjny.
Partnerstwo innowacyjne
- historie i analogie plus case study
6. Przygotowanie oferty.
Przygotowywanie oferty- praktyczne ćwiczenia.
Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne ćwiczenia.
7. Proces wyboru oferty.
Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne ćwiczenia, praca grupowa.
wykład interaktywny w tym analiza orzecznictwa

Dzień 2
8. Umowa w zamówieniach publicznych.
Zawarcie umowy- problemy proceduralne.
Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne – klasyfikacja - praktyczne ćwiczenia
Nieważność umowy o zamówienie publiczne
- wykład interaktywny
9. System ochrony praw wykonawców.
Odwołanie i postępowanie odwoławcze.
Inne instytucje ochronne art. 181 Pzp
Przygotowujemy odwołanie
Posiedzenie, rozprawa
- case study, odgrywanie ról
10. Elektronizacja zamówień publicznych - analiza orzecznictwa, opinii UZP i innych stanowisk w kontrowersyjnych sprawach, case study
11. Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych – najważniejsze kierunki rozwiązań – wykład – na zasadzie: pozostanie bez zmian – zmiana, syntetycznie i zgodnie z postępem prac legislacyjnych.
12. Dyskusja na podsumowanie szkolenia.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Informacje o prelegentach:

Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelni wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1090 zł netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu on-line -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej) -konsultacje poszkoleniowe -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

  • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
  • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
  • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
  • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
  • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
  • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
  • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
  • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Wydarzenie: Zamówienia publiczne dla zaawansowanych. Certyfikowane szkolnie online.