Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-do-30-tys-euro-poznan-68731-id415

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne do 30 tys. euro- Poznań


  ID szkolenia: 68731
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne KOCHTEX
  Towarowa 35
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie podczas którego dowiedzą się Państwo jak przygotowywać i udzielać tzw. zamówień bagatelnych, o wartości do 30 tysięcy euro.

Nie stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych do małych zamówień nie oznacza, że zamawiający mogą całkowicie dowolnie dokonywać zakupów za publiczne pieniądze. Czy wiedzą Państwo, że udzielając zamówień publicznych do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

Na szkoleniu będzie położony nacisk na zagadnienia związane z tym jak oszacować poprawnie wartość małych zamówień, opisać ich przedmiot, a następnie przeprowadzić stosowną procedurę, tak aby zamawiający nie naraził się na zarzuty nieoszczędnego i niecelowego wydatkowania środków.

Ponadto na szkoleniu będą poruszone tematy stanowiące podstawę problemów interpretacyjnych zamawiających po ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Poruszone zostaną tematy różnicowania kryteriów oceny ofert, ceny rażąco niskiej, zatrzymania wadium oraz wykluczenia wykonawców.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamawiających, wykonawców oraz podmiotów wykonujących audyt i kontrolę zamówień publicznych.

Program szkolenia:

1. Próg bagatelności 30 tysięcy euro i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.

2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

3. Tworzenie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia.
5. Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu "małych zamówień".
7. Regulamin zamówień publicznych do 30.000 euro - potrzebny czy nie?

8. Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro.
9. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".

10. Zamówienia do 30 tys. euro oraz pozostałe zamówienia w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówienia.

Informacje o prelegentach:

Piotr Wiśniewski
Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji "Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców", wydawnictwa Forum. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika "Monitor Zamówień Publicznych", miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz wydawnictwa INFOR Ekspert Sp. z o.o. Współpracownik portali przetargi.pl oraz przetargi.info.pl (odpowiedzi na pytania użytkowników forum, zamieszczanie informacji, porad prawnych związanych z tematyką zamówień publicznych). Trener zamówień publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla urzędów centralnych, ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych w ramach Projektu "Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich" oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich, urzędów miast i starostw powiatowych. Praktyk, Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym postępowań o wartości powyżej 20.000.000 euro poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 429,27 zł brutto Cena- 349 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro- Poznań