Zamówienia publiczne jako proces zakupowy - od planowania po rozliczenie, audyt i archiwizację

O szkoleniu

Uwaga! Nowe szkolenie! Poznaj cztery ważne fazy w zamówieniach publicznych pod kątem procesu zakupowego!
Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

 • wyjątkowy program popartymi wieloma praktycznymi przykładami!
 • ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który pokaże jak szybko i bezbłędnie przygotować się do procesu od jego planowania!
 • 100% gwarancji zdobycia potrzebnej wiedzy!

Podczas szkolenia Ekspertka przejdzie przez fazę:

 • planowania
 • przygotowania postępowania wraz z wyborem wykonawców
 • wykonania umowy
 • rozliczenia i audytu

To kompleksowe omówienie wszystkiech etapów procesu zakupowego!

Kto powinien wziąć udział?
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
 • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat zamówień publicznych

Program szkolenia

Faza 1 - Planowanie

 • plany zamówień w jednostce a plan postępowań. Obowiązkowy zakres planu i jego aktualizacjia;
 • wstępne konsultacje rynkowe jako narzędzie przygotowywania i planowania postępowań
 • zrównoważone zamówienia i priorytetowe działania państwa, czyli uwzględnianie polityki zakupowej w kontekście:

a) aspektów normalizacyjnych, kalkulacji kosztów życia produktów

c) społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, upowszechniania dobryk praktyk zakupowych

d) stosowania aspektów społecznych

 • macierz zakupowa dla zamówień publicznych w praktyce, czyli umiejętnośc dobrania sposobu udzielenia zamówienia do jego charakteru:
 • zamówienia na dostawy i usługi standardowe: cele zamawiającego i sposób procedowania
 • zamówienia na dostay/usługi/roboty budowlane typu dźwignie
 • zamówienia strategiczne dla funkcjonowania zamawiającego
 • zamówienia typu „wąskie gardła”

Dla których zamówień stosować optymalizację zakupów, zabiegać o minimalizację ceny, które zamówienia  są newralgiczne dla działania zamawiającego, które obarczone największym ryzykiem i wymagają zagwarantowania łańcucha dostaw, w jakich przypadkach warto stosować umowy ramowe, dzialić zamówienia na części

 • analiza potrzeb w postępowaniach unijnych i jej konsekwencje dla postępowania i realizowanej umowy. Analiza potrzeb a wniosek o dofinansowanie w postępowaniach finansowanych ze środków UE, analiza potrzeb i strategiczne planowanie, wnioski z unieważnionych postępowań  
 • organizacja wewnętrzna procesu zakupowego: obowiązki członków komisji i osób mjących wpływ na postępowanie w świetle rozliczalności i indywidualnej odpowiedzialności
 • na czym polega zasada efekywności  ekonomicznej i dlaczego zdaniem ustawodawcy jest najważniejszą zmaną w Nowej Ustawie, kiedy zamówienie będziemy opierać wyłącznie o efektywność finansową;

 

Faza 2 - Przygotowanie postępowania i wybór wykonawcy

 • W jaki sposób planowanie zamówień przełożyć na procedurę przetargową
 • Prawidłowe przygotowanie dokumentów zamówienia: OPZ, wykazu przedmiotowych środków dowodowych, właściwe określenie wymaganego poziomu spelniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert: zasada przeliczalności na cenę
 • Kryteria społeczne, środowiskowe, sposób ustalania kryteriów
 • W jaki sposób procedura udzielenia zamówienia może wpływać na oferty wykonawców

Nowe mechanizmy w ustawie PZP usprawniające i odformalizowujące postępowania: wadium, terminy związania ofert, procedura odwrócona,

 • postępowania poniżej progu Ue i mozliwość negocjacji : co i w jakim zakresie może podlegać negocjacjom, kiedy zamawiający musi zdecydować o negocjacjach i jaki jest prawdłowy schemat działania;  

Weryfikacja rażąco niskiej ceny, wpływ wyjaśnień na kwestie zmian umów, waloryzację wynagrodzeń

Dlaczego „zgodnie z swz” to nie jest udzielenie wyjaśnień – wpływ odpowiedzi na procedurę oceny ofert i realizacji umowy na przykładach

Co to jest „nadzorca elektroniczny” i jaki będzie miał wpływ na rynek zamówień

 

Faza 3 - Wykonanie umowy

 • Współpraca zamawiającego i wykonawcy w trakcie realizacji umowy
 • Terminy na jakie mogą być zawarte umowy, dlaczego ustawodawca zrezygnował z maksymalnego, 4 letniego terminu zawierania umów
 • Klauzule niedozwolone w umowach
 • Oowiązkowe zapisy umów dla dostaw, usług, robót budowlanych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, możliwośc żądania zabezpieczenia do zmian umowy, zamówień podobnych, opcji
 • Płatności częściowe, zaliczkowanie
 • Klauzule indeksacyjne, waloryzacyjne: przykłady zastosowań, zapisy w umowach
 • Zapewnienie elastyczności umowy w świetle ograniczeń ustawy Pzp: opcja, wznowienie, zamówienia podobne, zmiany do umowy 
 • Prawo opcji i wznowienia w praktyce: zapisy umów i ich omówienie
 • Liczenie termnów, opóźnień i zwłoki
 • Zmiany umów: omówienie ustawowych przesłanek, ryzyk i obowiązków

 

Faza 4 - Rozliczenie i audyt

 • Wewnętrzne regulacje ułatwiające raportowanie realizacji umowy
 • Ogłoszenie z wykonania umowy: jak określić należyte wykonanie zamóweinia, kiedy można uznać zamówienie za zrealizowane należycie, czy naliczenie kary umownejświadczy o nienależytym wykonaniu
 • Raport z realizacji umowy i jego wpływ na kolejne postępowania
 • Ewaluacja umów
 • Raport a kontrole postępowań
 • Protokoły i archiwizacja

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

IWONA HOLKA

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – podyplomowe studia Zarządzanie Projektami i jest w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.
Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych.
Pracowała m. in. w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, współpracowała z Kancelarią Prawną JTP Pieróg oraz Gazetą Prawną.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!