Szkolenie

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane po nowelizacji ustawy

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 netto
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
891 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 15 września 2015
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Pracownicy działów przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, spółek sektorowych, beneficjenci środków unijnych

Po szkoleniu...
Nauczysz się praktycznego stosowania przepisów, poznasz ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru
w procesie budowlanym w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych, na co zwracać uwagę przy ich wyborze w trybie ustawy Pzp
2. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców, zamierzone działania lub rażące niedbalstwo skutkujące nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia
3. Wpływ przepisów dotyczących minimalnej płacy na wybór wykonawców, wymagania SIWZ, rażąco niska cena
4. Wybrane zagadnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
 dokumentacja projektowa
 specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych
 program funkcjonalno-użytkowy
5. Wymagania w stosunku do wykonawcy biura projektów
6. Definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych, odrębności w stosunku do prawa budowlanego – przykłady
7. Agregowanie zamówień na projektowanie, nadzór inwestorski i roboty budowlane
8. Obliczanie wartości zamówienia kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych
9. Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach na roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego
10. Warunki umów na roboty budowlane nieistotne i istotne zmiany umowy
11. Nowe przesłanki zmian umowy koszty minimalnej płacy, zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, zmiany VAT
12. Przykłady ustaleń umowy na roboty budowlane na podstawie wzorca umowy przygotowanego przez UZP Warunki umów na roboty budowlane nieistotne i istotne zmiany umowy
 zakres umowy
 dopuszczalne zmiany, aneksy
 rozliczanie robót zamiennych
 podwykonawstwo z uwzględnieniem nowelizacji;
 waloryzacja
 inne postanowienia
13. Warunki udzielania zamówień dodatkowych
i uzupełniających
14. Rozliczanie zamówień dodatkowych
i uzupełniających
15. Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków
16. Pytania i odpowiedzi

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 kwietnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 grudnia 2014
Warszawa

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181 b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 maja 2014
Fotel Fian

Zakopane

Chałubińskiego 38

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
-
99 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" , Dostęp do EDUstrefy , Materiały szkoleniowe , Lunch i poczęstunki w przerwach , E-mailową konsultację po szkoleniu , Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" , Dostęp do EDUstrefy , Materiały szkoleniowe , Lunch i poczęstunki w przerwach , E-mailową konsultację po szkoleniu , Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!