Szkolenie

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane po nowelizacji ustawy

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego szczegółowo i w praktyczny sposób omówione zostaną kwestie związane z zamówieniami publicznymi na prace projektowe i roboty budowlane. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, która pozwoli im w sprawny i efektywny sposób realizować inwestycje budowlane.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

1. Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru w procesie budowlanym w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych, opis kwalifikacji i wymaganych uprawnień
2. Wybrane zagadnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
• dokumentacja projektowa
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
• program funkcjonalno-użytkowy
3. Wymagania w stosunku do wykonawcy biura projektów
4. Definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych, odrębności w stosunku do prawa budowlanego – przykłady
5. Agregowanie zamówień na projektowanie, nadzór inwestorski i roboty budowlane
6. Obliczanie wartości zamówienia kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych
Dzień drugi:
1. Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach na roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego
2. Warunki umów na roboty budowlane nieistotne i istotne zmiany umowy
3. Przykłady ustaleń umowy na roboty budowlane na podstawie wzorca umowy przygotowanego przez UZP
• zakres umowy
• dopuszczalne zmiany, aneksy
• rozliczanie robót zamiennych
• podwykonawstwo z uwzględnieniem nowelizacji;
• waloryzacja
• inne postanowienia
4. Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających
5. Rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających
6. Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków
7. Pytania i odpowiedzi

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Ewa Wiktorowska

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!