Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców

O szkoleniu

Proces udzielania zamówień publicznych w obszarze robót budowlanych należy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych procesów przetargowych - stąd zarówno zamawiający jak i wykonawcy spotykają się z wieloma trudnościami zarówno w przygotowaniu postępowania, prowadzeniu postępowania a także przy realizacji umowy na roboty budowlane i zmian umowy.

Celem szkolenia jest przekazanie i usystematyzowanie przepisów i mechanizmów związanych z kontraktowaniem robót budowlanych oraz procesem ich realizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań na roboty budowlane,
 • zaznajomienie z mechanizmami nadzorowania realizacji umów o roboty budowlane oraz zasad ich zmian, szczególnie zmian waloryzacyjnych,
 • możliwość omówienia z trenerem swoich indywidualnych przypadków, wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie odpowiedzi na pytania.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących zamówienia publiczne na roboty budowlane, dla członków komisji przetargowych, kierowników zamawiających, osób nadzorujących realizację umów a także dla wykonawców uczestniczących w postępowaniach na roboty budowlane oraz realizujących umowy w tym zakresie.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Aktualny stan prawny ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Akty wykonawcze związane z procedurami zamówienia publicznego w obszarze robót budowlanych
 3. Kwalifikacja rodzajowa przedmiotu zamówienia - kiedy zamówienie będzie robotą budowlaną?
 4. Opis przedmiotu zamówienia w robotach budowlanych:
  1. Dokumentacja projektowa – forma i zakres
  2. Odpowiedzialność projektanta
  3. Wymagania dot. umowy na projektowanie
  4. Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości zamówienia – jakie są zasady i obowiązki dokumentacyjne zamawiającego
 6. Zamówienia planowane i nieplanowane w robotach budowlanych
 7. Przesłanki wykluczeń – na co warto zwrócić uwagę:
  1. Przesłanki dotyczące rzetelności wykonawcy
  2. Przesłanki sankcyjne.
 8. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Proporcjonalność warunków
  2. Warunek doświadczenia
  3. Warunek potencjału osobowego
  4. Warunek sytuacji finansowanej.
 9. Jaką przyjąć formułę wynagrodzenia?
  1. Wynagrodzenie kosztorysowe
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe

DZIEŃ II

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w robotach budowlanych
 2. Podwykonawstwo w robotach budowlanych
  1. Umowy podwykonawcze
  2. Płatność bezpośrednia
  3. Zmiany podwykonawstwa
 3. Umowa o zamówienie publiczne:
  1. Wymagane postanowienia umowne
  2. Klauzule abuzywne w umowach
 4. Roboty dodatkowe, roboty zamienne – jak je wprowadzić do umowy?
 5. Klauzule waloryzacyjne w robotach budowanych:
  1. Waloryzacja ustawowa art.436
  2. Waloryzacja z uwagi na zmiany cent towarów i kosztów
  3. Zasady wprowadzania zmian waloryzacyjnych
  4. Obowiązki dowodowe wykonawcy ws. waloryzacji
 6. Zmiana umowy o zamówienie publiczne – waloryzacja
 7. Środki ochrony prawnej – kiedy warto udzielić odpowiedzi na odwołanie
 8. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Od 2004 roku prowadzi szkolenia, a od 2010 roku również wykłady na studiach podyplomowych na kierunku prawa zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne (hybrydo
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!