Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów

O szkoleniu

cena: 990 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
891 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 19 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

Program szkolenia

Program


ROBOTY BUDOWLANE I OBIEKT BUDOWLANY – szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia
Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przy opisie przedmiotu zamówiena na roboty budowlane
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość i jej znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia
Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane
Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane
Jak to jest naprawdę w przypadku robót zamiennych przy wykonywaniu robót budowlanych
Kiedy stosować warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane

Kryteria oceny ofert na roboty budowlane:

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych – definicja
Czy w zamówieniach na roboty budowlane można stosować jako jedyne kryterium – najniższa cena
Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne, jakościowe, środowiskowe i społeczne oraz kurtuazyjne
Kwalifikacje kadry, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Opis kryteriów oceny
Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:

Kosztorys inwestorski jako podstawa ustalenia wartości zamówienia
Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych
Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji w robotach budowlanych
Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy
Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku udzielania zamówień w częściachOpracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wyjaśnianie treści SIWZ
Zmiany treści SIWZ
Kiedy konieczna jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
opis sposobu oceny spełnienia warunków,
wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków
poleganie na zásobách podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków
ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych

Specyfika zamówienia „zaprojektuj i zbuduj” – zalety i wady tego rozwiązania


UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


Umowy i realizacja robot budowlanych w powiązaniu z SIWZ
Umowy o prace projektowe, Umowy ramowe w robotach budowlanych, zmiany umów budowlanych
Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia
Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych,
Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć
Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Hotel Angelo

KATOWICE

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Hotel Novotel

SZCZECIN

Al. 3 Maja 31

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!