Szkolenie

Zamówienia publiczne na roboty i usługi leśne

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 495 netto
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdiagnozowanie problematyki zamówień publicznych w gospodarce leśnej.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy zapoznają się z zasadami oraz prawidłową praktyką udzielania zamówień w gospodarce leśnej w zamówieniach o wartości do 30 tys. euro oraz w procedurze krajowej, prawidłową praktyką kwalifikowania wykonawców jako podstawą pewności należytego wykonania zamówienia oraz zagadnienie realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Program szkolenia

Program


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI LEŚNE

Zasady udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 30 tys. euro
Regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 30 tys. euro
Zapewnienie zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości w postępowaniu w zamówieniach o wartości mniejszej niż 30 tys. euro

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PROCEDURZE KRAJOWEJ

Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Odpowiedzialnośc dyscyplinarna i karna osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zatwierdzenie wniosków Komisji przetargowej przez Kierownika zamawiającego

Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji

Okoliczności użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia
Produkty równoważne w zamówieniach publicznych – sposoby wykazania równoważności

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówieniaZasady opisywania warunków udziału w postępowania oraz sposoby oceny ich spełnienia
Niezbędne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nadmierne i nieuprawnione formalizowanie zamówień publicnych
Okoliczności wykluczenia wykonawcy. Czy w każdym przypadku należy wykluczać wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia

Tryby udzielania zamówień

Jaki tryb wybrać w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia?
Najczęściej popełniane błędy w wyborze trybu i uzasadnianiu jego wyboru
Kiedy można sięgną po tryb niekonkurencyjny – zamówienie z wolnej ręki

Kryteria oceny ofert

Kiedy można zastosować jedyne kryterium – najniższa cena
Inne kryteria oprócz ceny w gospodarce leśnej
Kryteria wymagające indywidualnej oceny – opis sposobu dokonywania oceny

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Obligatoryjne postanowienia umowy wynikające ze zmiany przepisów
Dopuszczalne zmiany w treści umowy. Zasady i okoliczności pozwalające na wprowadzenie istotnych zmian
Odstąpienie od umowy

Czas trwania

1 DZIEŃ

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 sierpnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
---
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!