Zamówienia publiczne. Nowelizacja Prawa Budowlanego

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 495 netto
Czy wiesz, że...
... w tym roku mamy za sobą już 5 nowelizacji Prawa budowlanego, a 6 jest już uchwalona?

Cel szkolenia
Poznanie największych od 2003 roku nowości wprowadzonych do ustawy Prawo budowlane.
Kto powinien wziąć udział?
Urzędnicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Pracownicy działów inwestycji i administracyjnych jednostek budżetowych i innych, prowadzących działalność inwestycyjną lub remonty obiektów budowlanych

Program szkolenia

1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
2. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i konsekwencje ich niejednoznaczności, korelacje z definicjami innych ustaw
3. Aktualny stan prawny i nowelizacje ustawy wprowadzone w latach 2010 – 2014, nowelizacje z 1 stycznia, 25 lutego i 30 kwietnia 2015 roku oraz nowelizacja wprowadzona 9 marca 2015 roku, związana z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku
4. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku – omówienie najważniejszych nowych regulacji, w tym rozszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę, sieci uzbrojenia terenu budowane na pozwolenie na budowę i na zgłoszenie, zgłaszanie zamiaru ich przebudowy oraz remonty sieci uzbrojenia terenu wyjęte spod procedur ustawowych
5. Nowelizacja wchodząca w życie 11 września 2015 roku
6. Realizacja przyłączy, dwie procedury do swobodnego wyboru
7. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
8. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
9. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub jego ostemplowanie przy zgłoszeniu
10. Koordynacja usytuowania sieci i ich powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
11. Zmiany w procedurach administracyjnych i ich terminach
12. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
13. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
14. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
15. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, wprowadzona możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty
16. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, jakie dotyczyć będzie kończenia budowy większej liczby rodzajów obiektów niż obecnie
17. Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach okresowych i książce obiektu budowanego
18. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
19. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego
20. Dyskusja i podsumowanie

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Jerzy Dylewski
 Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.
 Znany i doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany z listy GINB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 Posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych nadane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Dostęp do EDUstrefy , Materiały szkoleniowe, Lunch i poczęstunki w przerwach , E-mailową konsultację po szkoleniu , Certyfikat z hologramem , Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!